Lokálka Pňovany - Bezdružice

Slevy ve veřejné dopravě v Plzeňském kraji
aneb jak na průkazky od 1. dubna 2022

Tato stránka má čtenáře seznámit s několika základními náležitostmi při cestování dětí, studentů a důchodců veřejnou dopravou v regionu (vlaková, autobusová). Neklade si za cíl vyčerpávajícím způsobem vše popsat, spíše na základě osobních zkušeností autora z přepravních kontrol upozornit na některé časté chyby a lidovým způsobem popsat základní principy. Text odpovídá legislativní situaci v roce 2022. Odborný výklad viz v odkazech pod článkem.
POZOR-tarify MHD jsou specifické. Města si je převážně určují sama a proto jsou často odlišné.
Základní motto:
„Průvodčí, řidiči a revizoři nejsou povinni věřit vašemu tvrzení,
nárok na zlevněnou jízdenku je naopak cestující povinen doložit
předepsaným způsobem!“

OBECNÝ PŘEHLED TYPŮ SLEV VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ OD 1.DUBNA 2022 (mimo MHD!)

Státem nařízené a dopravcům proplácené - jízdné zdarma pro děti do 6 let věku, poloviční jízdenky pro děti od 6 do 18 let, studentské jízdné, jízdné pro držitelé průkazů zdravotně postižených ZTP a ZTP/P a jízdné pro rodiče cestující za dětmi do sociálních ústavů.

Regionální slevy – vyhlašují krajští (příp. další) objednatelé dopravy nad rámec státem nařízených a financovaných slev. Většinou jsou vázány na vlastnictví speciálního nosiče a převážně zvýhodňují děti, seniory mladší 65 let, pravidelně dojíždějící cestující v produktivním věku apod. Typicky jednotlivé nebo časové zónové jízdné Plzeňského kraje, vázené na Plzeňskou kartu: ODKAZ

Speciální komerční slevy dopravců – většinou na tzv. státem nedotovaných dálkových linkách (Plzeň – Praha, Plzeň – Karlovy Vary, Praha – Brno apod.), kde je velká konkurence spojů různých dopravců. Např. průkazy COOP, zpáteční slevové jízdné, akční jízdenky, IN slevy Českých drah apod.

PLZEŇSKÁ KARTA-POZOR!!
Plzeňská karta je technickým nosičem buď časové (zónové) zlevněné jízdenky anebo jednotlivé přestupní jízdenky Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK) a nebo tzv. zákaznického profilu cestujícího (jednotlivé zlevněné jízdné po Plz. kraji). Legislativa však vyžaduje, aby byl cestující nárok na státní slevu k jednotlivému jízdnému schopen zároveň doložit také příslušným průkazem (viz níže), protože Plzeňskou kartu čtou jen některá zařízení a převážně jen v rámci kraje. Karta může sloužit jako univerzální doklad o věku dítěte/seniora pouze v případě, že je na ní datum narození vytištěno.

ZÁKLADNÍ SLEVY
PRO DĚTI, STUDENTY A DŮCHODCE

Jízdné pro děti ve věku do 6 (5,99) let - ZDARMA

Děti mladší 6 let musí mít při cestě autobusem (vlakem) doprovod starší alespoň 10 let a jsou přepravovány zdarma.

I když dítě cestuje zdarma, u řidiče autobusu či na pokladně ČD by měl doprovod vyžadovat vydání tzv. nulové registrační jízdenky. V případě nehody je dokladem, že dítě ve spoji skutečně bylo.

Obecně platná legislativa přímo nevyžaduje, aby děti měly s sebou nějaký doklad o věku. Ale pokud doprovod požaduje přepravu zdarma, musí být připraven i na eventualitu, že může být nárok na jízdné zdarma zpochybnit. Zkušenost provozních zaměstnanců totiž říká, že na rozdíl od malých dětí totiž jejich rodiče či prarodiče lhát bohužel umí.

Jízdné pro děti a mladistvé ve věku od 6 do 18 (17,99) let
(OBJEDNÁVEJTE DĚTSKOU ČI STUDENT DO 18TI JÍZDENKU)

"Dětská jízdenka" : cestující 6 až 18 let (do dne, který předchází osmnáctým narozeninám ) - sleva 50 % ze základní obyčejné jízdenky dopravce. Jízdné je možné žádat bez ohledu na trasu cesty anebo čas (prázdniny) po celé ČR.

Od 1.9.2018 děti ke své jízdence povinně nepotřebují žádný průkaz a to až do dne jejich patnáctých narozenin. Dospívající ve věku 15 let a více jsou POVINNÍ ke zlevněné (dětské) jízdence doložit věk úředně vydaným průkazem s fotografií! Použít k tomu lze občanský průkaz, cestovní pas, ISIC průkaz, osobní IN kartu Českých drah, čipovou kartu ČSAD s vytištěným datem narození apod. Za porušení tohoto nařízení hrozí cestujícímu velmi reálně již pokuta!

DOPORUČUJI PROTO: Aby se zamezilo zbytečným nedorozuměním mezi cestujícím a řidičem (ale zejména revizorem, který je nezná a není schopen jejich věk spolehlivě odhadnout), je vhodné, aby děti starší cca 12 let (odrostlejší-puberťáci) pro jistotu nosily při přepravě doklad o věku. Budou jej potřebovat i při výletech do města, kde hranice 15 let ke slevové jízdence v MHD je nadále vesměs zachována.
OBČANSKÝ PRŮKAZ PRO DĚTI
Stále málo známé, přesto praktické jsou občanské průkazy pro děti. Na vyžádání se vydávají i osobám mladším 15 let. "Mají stejné uplatnění co "dospělácké", včetně možnosti s ní cestovat v rámci EU. Platí 5 let od vydání, základní verze stojí 50 Kč. Více zde: ODKAZ

Žákovské (studentské) jízdné pro cestující ve věku od 18 do 26 (25,99) let
(OBJEDNÁVEJTE JÍZDENKU STUDENT NAD 18 LET)

Nově sleva 50 % ze základní obyčejné jízdenky dopravce. Jízdné je možné žádat bez ohledu na trasu cesty anebo čas (prázdniny) po celé ČR. Podmínkou je statut řádného studenta na SŠ či VŠ.
Studenti starší 18 let musí k jízdence předložit platný, školou a dopravcem potvrzený oranžový žákovský (studentský) průkaz. Další dovolenou variantou dokládání je průkaz ISIC s PLATNOU licencí. Ta se případně prodlužuje pouze příslušnou holografickou revalidační známkou v ceně cca 200-300 Kč! Ničím jiným! Více k ISICu: ODKAZ
Pojďme si ve zkratce projít celým postupem vyplnění oranžových průkazů.
A) Formulář průkazu zakoupíte na přelomu srpna a září v jakékoliv pokladně dopravce. Např. na nádraží ČD ve Stříbře, Tachově nebo CAN Plzeň. Stojí 10 Kč.
B) Na líci průkazu (pouze) tiskace lihovým fixem s tenkým hrotem vyplníte: jméno, příjmení, datum narození. Na rubu průkazu, v horní polovině, dopíšete název školského zařízení a jeho místo. Kolonky místo (obec) bydliště, místo (obec) školy proškrtnete.
C) Průkaz následně donesete na školu (studijní oddělení), kde vám v souladu s termínem školního roku vyplní na líci průkazu kolonku Platí od–do. Políčko o platnosti průkazu o víkendech v pravém dolním rohu nově nevyplňujete. Platnost průkazu je jen v rámci školního/akademického roku. Tj. u středoškoláků a většiny vysokoškoláků prakticky vždy od začátku září do konce léta. Mezní termín je 30.9., případně s přihlédnutím k 26. narozeninám držitele. Na rubu průkazu pracovník školy umístí razítko a podpis.
D) Průkaz pak znovu odnesete do libovolné dopravní kanceláře–není povinné chodit do té samé co jste formulář zakoupili. S sebou si musíte vzít občanský průkaz a aktuální fotografii pasového formátu. Pokladna údaje držitele ověří, přidá na líc razítko, podpis, průkaz vybaví na holografickou ochrannou známkou a ochrannou fólií. Toto ověření průkazu stojí většinou 40 Kč.
E) Teprve po ověření je možné průkaz používat k nákupu jízdenky se slevou. Při odbavení průkaz předkládejte řidiči nebo průvodčí vždy a bez vyzvání!

Jízdné pro důchodce DO 65 let věku
(OBJEDNÁVEJTE JÍZDENKU DŮCHODCE DO 65 LET)

Jedná se o specifickou slevu Plzeňského kraje: Starobní důchodce do 65 let věku či důchodce s tzv. III. stupněm invalidity mají ve vlaku a v příměstských autobusech v Plzeňském kraji nárok na jízdenku se slevou 50 %. Podmínkou je vlastnit osobní Plzeňskou kartou s aktivovaným příslušným zákaznickým profilem pro odbavovací strojky. Vše si musí zřídit na Kontaktních místech Plzeňské karty (doklad o pobírání důchodu s sebou): ODKAZ
Tuto jízdenku nelze žádat v komerčně provozovaných linkách, např. 400321 Domažlice-Plzeň aj.

Jízdné pro seniory od 65 let věku
(OBJEDNÁVEJTE JÍZDENKU DŮCHODCE ČI SENIOR NAD 65 LET)

Cestující ve věku 65 let a více: nově sleva 50 % ze základní obyčejné jízdenky dopravce po celé ČR. Podmínkou je předložení jakéhokoliv úředně vydaného průkazu s fotografií, dartem narození a jménen. Občanský průkaz, cestovní pas, případně dopravní karta s potřebnými náležitostmi (IN karta ČD apod.).
OBČANSKÝ PRŮKAZ VERSUS ŘIDIČI ČSAD ČI ARRIVY
Státní legislativa (Cenový výměr Ministerstva financí) dává možnost občanským průkazem doložit nárok na zlevněnou jízdenku u cestujících ve věku 15 až 18 a nad 65 let. Zejména senioři jej však někdy odmítají předkládat s argumentem, že na to personál dopravce údajně nemá právo. Mýlí se. Jak řidič autobusu, průvodčí či revizoři mají plné právo vyžadovat jeho předložení ke kontrole potřebných náležitostí, pokud si cestující kupuje zlevněnou jízdenku a jiný úředně vydaný průkaz s fotografií a datem narození nemá. Občanský průkaz se dle zákona nesmí brát jako zástava, cestujícímu zabavit či pořizovat jeho fotokopie. Nahlížet do něj se smí a to v souladu s dalšími státními předpisy.

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY POKUT
V REGIONÁLNÍ LINKOVÉ DOPRAVĚ

Za svou jízdenku a slevový průkaz je vždy odpovědný především cestující! Při odbavení jste povinni si jízdenky vždy překontrolovat a v případě neshody neprodleně reklamovat! Jedině platná jízdenka je dokladem toho, že cestující má právo v době přepravní kontroly být v prostoru vozidla.
Za vaše peníze je řidič autobusu/průvodčí povinen vydat bezvadnou aktuální jízdenku. Jízdenky zjevně na místě nevytištěné z odbavovacího strojku, anebo zcela jiné nominální hodnoty, odmítejte převzít!

POKUTA OD REVIZORA VÁM REÁLNĚ HROZÍ V PŘÍPADECH:
  • Neexistující, ztracená, roztrhaná jízdenka: cestující "lajdák" anebo vykuk - nechce, aby jízdenku revizor viděl...
  • Slevová jízdenka bez předložení předepsaného průkazu: cestující "vykuk či lajdák"
  • Propadlá platnost slevového průkazu - nejčastěji u oranžových (žákovských) průkazů a ISIC průkazů: cestující "vykuk či lajdák" - aneb zkouší co projde...
  • Dětská jízdenka bez dokladu o věku u zjevně staršího cestujícího (v pubertálním věku): neznalost či vypočítavost cestujícího...
  • Přejíždění výstupní zastávky ve snaze ušetřit za tarifní pásmo: podvod cestujícího, případně podvod prodávajícího řidiče

Revizor vzpomíná...

V linkové příměstské autobusové dopravě je práce revizora poněkud odlišná od MHD ve velkých městech. Absolutně největší potíž je s vymáháním doložení nároku na některou ze zlevněných jízdenek. A to především u studentů, seniorů či (domnělých) držitelů průkazu ZTP, protože sleva 75 % z jízdného (byla) je prostě velmi lákavá. Na cca dva lajdáky, co nechávají průkaz doma v šuplíku, připadá jeden případ vědomého podvodu. Průkazky se upravovaly/zneužívaly mnoha způsoby- čtenáč promine, že se o tom nerozepíšu podrobněji.
Jiný způsob podvodu spočíval ve zneužité cizí průkazky anebo Plzeňské karty, která slouží jako nosič časové jízdenky anebo zákaznického profilu cestujícího. A tak kdejaká dcera zkouší jezdit na předplatné své maminky důchodového věku a doufá, že to nikdo na pidifotce Plzeňské karty nepozná. V takovém případě se mnozí zkouší před revizorem uchýlit k taktice: "neexistuje jízdenka - neexistuje problém". Revizor je pak cestujícími zaúkolován rozeznat, kdo jízdenku nemůže najít a kdo zas nechce najít...
U linkových autobusů, kde řidič prodává jízdenky, revizor řeší ještě specifický problém a to "kradoucí řidiče". Podvod spočívá většinou v prodeji již jednou vydané jízdenky (třeba z ranního spoje, která se našla na podlaze vozu) anebo podstrčením jízdenky zcela jiné nominální hodnoty, než ve skutečnosti cestující zaplatil (před revizorem se pak hraje divadélko na "omyl" při výdeji). Všechny jízdenky jsou totiž evidovány a řidič na konci směny musí odevzdat odpovídající hotovost. Obecně je proto velmi důležité, aby si cestující jízdenku při přebírání zkontroloval, což je i povinen z pohledu obecných předpisů. Revizor totoiž v prvé řadě bude řešit podezření na podvod u cestujícího z důvodu výše zmíněných...
Jízdenka ČSAD.
Každá jízdenka je originálem-účetně registrovaným dokladem, jehož prodej odbavovací strojky hlásí dopravci. Odpovídající tržbu pak musí řidič nebo průvodčí odvést do pokladny. Na základě seznamů vydaných jízdenek pak dopravce žádá stát/kraj o proplacení poskytnutých slev. Průvodčí nebo řidič autobusu v žádném případě nesmí přijmout platbu za jízdenku, aniž by ji vytisknul a poskytl cestujícímu.

Důležité odkazy

Lokálka Pňovany - Bezdružice
M. Klas, webmaster: J. Šplíchal
vytvořeno: 3.9.2017, aktualizace 8.4.2022