Lokálka Pňovany - Bezdružice

Současnost lokálky z Pňovan do Bezdružic
jízdní řád, nabídka služeb

Motorová jednotka RegioNova v zastávce Konstantinovy Lázně.
Motorová jednotka RegioNova v zastávce Konstantinovy Lázně. Pravidelně začaly být nasazovány na trať Pňovany - Bezdružice od léta roku 2014. Všechny pravidelné vlaky na trati jsou jimi zajištěny od 13. prosince 2015.
Foto M. Klas, 21. června 2014
Lokálka ve vlakovém grafikonu 2019/2020 opět spolehlivě slouží obyvatelům kraje a jeho návštěvníkům. Denně nabízí 7 párů přímého spojení Plzně s Bezdružicemi. O víkendu o jeden pár spojů méně, mimo turistickou sezónu ještě o jeden méně.

 

  • Dopravní spojení po celém Česku Vám rychle vyhledá: www.jizdnirady.cz
  • Informační telefonní linka Českých drah: 840 112 113
Současná podoba jízdního řádu na lokálce je jistotou pro cesty do školy, nemocnice a na úřad. Menší roli hraje lokálka v dopravě do práce, ale nebýt lokálky pro mnohé občany z poměrně chudého kraje Bezdružicka, nebylo by dosažitelné zaměstnání v Plzni. Je určitě výhodnější rozvíjet veřejnou dopravu, než vyplácet podporu pro nezaměstnané. V turistické sezóně až několikanásobně frekvenci na lokálce zvedá turistický ruch.
 Jednotka RegioNova nakládá vozíčkáře.
Díky jednotce RegioNova s nízkopodlažní částí se mohou od grafikonu 2014/2015 invalidní cestující na vozíku dopravit do Konstantinových Lázní. Stavebně technický stav zastávek však není pro jejich nakládku ideální, někde je i prakticky nemožný.
Foto M. Klas, 21. června 2014
Zdroj: Aktuálně.cz, 8. 11. 2006
Miroslav Zeman


Proč se Čechům nechce pracovat?
Ministerstvo práce a sociálních věcí si nechalo zpracovat analýzu, která měla zjistit, jaké jsou důvody nechuti lidí k práci.
Nejvýznamnějším důvodem toho, proč lidé nejen nepracují, ale ani aktivně práci nehledají, je špatné dopravní spojení. Tento důvod se týká především lidí z vesnic či malých měst, kde se vytváří málo pracovních míst a jediná šance jak si sehnat práci, je pravidelné dojíždění.
Zde však mnoho nezaměstnaných ale i zaměstnaných lidí naráží na problém nedostatečného spojení. Často jezdí 2 nebo 3 linky za den. Pro lidi je tak často nemožné dojet včas do práce a v rozumný čas se po práci vrátit zpět domů.

Odbavení cestujících

Ve všech vlacích v úseku trati Pňovany - Bezdružice je zaveden tzv. Specifický způsob odbavení cestujících, bez stálé přítomnosti průvodčích. V jízdních řádech je takový vlak označen symbolem oka.
Při nástupu do vlaku je cestující povinnen označit si jízdenku v označovači známém z vozidel MHD. Pokud jízdenku cestující nevlastní, zakoupí si ji v automatu umístěném v motorovém voze. Ve výjimečných případech si lze jízdenku zakoupit u strojvedoucího vlaku. Strojvedoucí má také právo ve vlaku kontrolovat cestovní doklady - jízdenky. Běžně však tuto činnost namátkově vykonávají drážní revizoři, kteří v případě potřeby v exponovaných spojích někdy také prodávají jízdenky. Upozorňujeme však, že povinností cestujících je si jízdenku přednostně opatřovat v předprodeji a nebo v jízdenkovém automatu. Na bezdružické lokálce se od prosince 2018 jízdenky již neprodávají v žádné nádražní pokladně. Od 1.7.2020 na lokálce platí Integrovaný přestupní tarif Plzeňského kraje.
Bližší informace o Specifickém způsobu odbavení cestujících podají zaměstnanci ČD a nebo jsou uvedeny v příslušných tiskovinách - jízdních řádech a letácích.

Jízdy historických a výletních vlaků

Máte zájem si projet lokálku do Bezdružic či jinou dráhu na jihozápadě Čech historickým zábavním vlakem? Přemýšlíte o originální narozeninové oslavě a nebo o výjezdním jednání Vaší firmy? Pomůžeme Vám!
Plzeňská dráha ve spolupráci s Českými dráhami pro Vás vypraví vlak dle Vašeho přání. Zajistíme historické parní či motorové lokomotivy, bufetové vozy, vozy na jízdní kola a doprovodný program. V našem bufetovém voze u sklenice Chodovaru se ještě nikdo nenudil! Dotazy a poptávky zasílejte na uvedené kontakty.
tel. 604 827 735, p. Plochý
email: info@plzenskadraha.cz
web: Plzeňská dráha

Veřejná doprava na Bezdružicku

Km 401 u Ošelína.
Nic není samozřejmostí a ani objednávání, řízení a financování krajského systému veřejné dopravy je věcí složitou. Od vzniku krajů má na starost tuto záležitost krajský odbor dopravy, dnes ve spolupráci s nově ustanoveným organizátorem - společností POVED. V jeho kompetenci je objednávání (a proplácení) služeb regionálních autobusů a zastávkových i spěšných vlaků.
Pro doplnění – rychlíky si objednává u dopravce Českých drah přímo ministerstvo dopravy, dálkové mezikrajské linky provozují autobusoví dopravci většinou na vlastní podnikatelské riziko. Městskou hromadnou dopravu si objednávají a platí radnice měst.
Rozsah objednávané veřejné dopravy je dán především přidělenými finančními prostředky z krajského rozpočtu. Jeho výši každoročně určuje a schvaluje politické vedení kraje. Určený radní pro dopravu metodicky vede již zmíněný odbor dopravy.

Krajský radní pro dopravu Pavel Čížek.
Email: pavel.cizek@plzensky-kraj.cz
Připomínky k jízdním řádům, provázanosti spojů, zásadnější stížnosti na dopravce můžete zasílat na tyto kontakty společnosti POVED.

Nákladní doprava na lokálce

V roce 2020 není nákladní doprava na trati Pňovany-Bezdružice zajišťována pravidelným vlakem. Doprava dřeva z nákladiště Cebiv či Trpísty skončila v červenci 2018 před rekonstrukcí pňovanského mostu a po 9 měsíců dlouhé výluce již nebyla (zatím) obnovena.
Posun ve stanici Cebiv.
Posun ve stanici Cebiv.
Foto M. Klas, 13. dubna 2007
Lokálka Pňovany - Bezdružice
M. Klas, webmaster: J. Šplíchal
vytvořeno: 5. 5. 2006, aktualizace 21. 7. 2020