Lokálka Pňovany - Bezdružice

Slevové tarify ve veřejné dopravě na Bezdružicku a Stříbrsku
aneb jak na průkazky

Tato stránka má čtenáře seznámit s několika základními náležitostmi při cestování dětí a studentů veřejnou dopravou v regionu (vlakové, autobusové). Neklade si za cíl vyčerpávajícím způsobem vše popsat, spíše na základě osobních zkušeností autora z přepravních kontrol upozornit na některé časté chyby a lidovým způsobem popsat základní principy. Text odpovídá legislativní situaci v roce 2017. Podrobný - odborný výklad viz v odkazech pod článkem.
Základní motto:
„Průvodčí, řidiči a revizoři nejsou povinni věřit vašemu tvrzení,
nárok na slevovou jízdenku je naopak cestující povinen doložit
předepsaným způsobem!“

NOVINKA - Krajské jízdné (slevy) od 1. ledna 2018

Na základě rozhodnutí vedení Plzeňského kraje začne od 1.ledna 2018 platit na téměř všech linkách veřejné dopravy v kraji (osobní vlaky ČD a busy ČSAD) zvláštní regionální tarif, který oproti stávajícím, státně nařízeným slevám, nabídne ještě vyšší slevy na jízdném bez omezení data či trasy cesty. A to pro všechny děti (6 až 15 let) jízdné ve výši 25% a studentům (15-26 let) i důchodcům ve výši 50% základního jízdného. Krajské jízdné je však pevně vázané na vlastnictví Plzeňské karty s nahranou slevovou aplikací (bez dodatečného dokládání průkazem u řidiče či revizora). Podrobnosti zde: web POVEDu.
UPŘESNĚNÍ A DOPLNĚNÍ:
 • Děti od 6 do 15 let potřebují ke krajské slevě na jízdném (25%) pouze osobní Plzeňskou kartu-není nutné dodatečně nahrávat na kartu žádnou slevovou aplikaci. Slevová jízdenka je vydávána na základě věku držitele, datum narození patří k interním údajům uloženým na kartě.
 • Student 15-26 let, který již vlastní Plzeňskou kartu s nahranou slevovou studentskou aplikací pro školní rok 2017/2018 (zóna 001 Plzeň, příp. jiná zóna IDP), může po 1.1.2018 užívat studentské jízdné (50%) po celém kraji automaticky a to bez ohledu na trasu cesty či datum (není omezeno víkendy či prázdninami).
 • Student 15-26 let, který nevlastní Plzeňskou kartu anebo na ni nemá nahranou slevovou studentskou aplikaci, si musí zařídit obojí na některém distribučním místě: web POVEDu. .
 • U studentů 15-26 let platí slevová aplikace na studentské jízdné od začátku školního roku do 30.9.20XX, v případě posledního ročníku studia do 30.6.20XX.
 • Karlovarská karta a Marjánka jsou kromě potisku a názvu technicky naprosto identické s Plzeňskou kartou a lze je proto souběžně využívat pro dopravní služby i aplikace v dotčených regionech! Nezapomeňte využívat také možnost bezhotovostního placení jízdného přes elektronické peněženky karet ve vlakových spojích, v busech ČSAD (zatím není plně dostupné ve všech vozech).
 • Elektronické peněženky karet i některé předplacené časové jízdenky zón IDP lze nabíjet na bankomatech České spořitelny v Plzeňském kraji, přes e-shop Plzeňské karty anebo u řidičů autobusů ČSAD s logem Plzeňské karty. Dále pak na pokladnách ČD v Konst. Lázních, Stříbře, Plzni, Plané či Mar. Lázních.
 • PRACOVNÍCI DOPRAVCE ŽÁDAJÍ, při objednávání jízdenky zřetelně sdělujte řidiči či průvodčímu, že žádáte KRAJSKÉ (dětské, studentské, seniorské) jízdné!
 • POZOR: Plzeňská karta s nahraným slevovým tarifem anebo s časovou jízdenkou IDP je nepřenosná!
Krajské jízdné nebude možné využívat na komerčně provozovaných dálkových linkách, (např. Student Agency Klatovy-Praha, lince ČSAD 400321 Praha-Plzeň-Domažlice atd.) a dále pak na dráze v rychlících, expresech apod. Informace k tomuto budou vždy uvedeny na jízdním řádu linky, příp. Vám je podají pracovníci dopravce. Dosavadní (méně výhodné) státem nařízené slevy pro děti a studenty, spojené s papírovými průkazkami vystavenými na trasu z domova do školy, zůstávají v platnosti.

OBECNÝ PŘEHLED TYPŮ SLEV VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

Státem nařízené a dopravcům proplácené - jízdné zdarma pro děti do 6 let věku, poloviční jízdenky pro děti od 6 do 15 let, žákovské a studentské jízdné, jízdné pro držitelé průkazů zdravotně postižených ZTP a ZTP/P a jízdné pro rodiče cestující za dětmi do sociálních ústavů.

Regionální slevy – vyhlašují krajští (příp. další) objednatelé dopravy nad rámec státem nařízených a financovaných slev. Většinou jsou vázány na vlastnictví speciálního nosiče a převážně zvýhodňují děti, seniory, pravidelně dojíždějící cestující v produktivním věku apod.

Speciální komerční slevy dopravců – většinou na tzv. státem nedotovaných dálkových linkách (Plzeň – Praha, Plzeň – Karlovy Vary, Praha – Brno apod.), kde je velká konkurence spojů různých dopravců. Např. průkazy ISIC, zpáteční slevové jízdné, akční jízdenky apod.

V regionu Bezdružicka a Stříbrska se setkáváme v roce 2017 převážně jen se základními slevami, které jsou nařízeny státní legislativou (Cenový výměr Ministerstva financí).

ZÁKLADNÍ (státní) SLEVY PRO DĚTI A STUDENTY

Jízdné pro děti ve věku od 0 do 6 let - ZDARMA
(do dne, který předchází šestým narozeninám)

Děti mladší 6 let musí mít při cestě vlakem a autobusem doprovod starší alespoň 10 let. Obecně platí, že k jednomu dospělému doprovodu smí být zdarma převážen jeden cestující mladší 6 let a to včetně případného kočárku. Pokud je jich více, ty ostatní již musí platit poloviční jízdné. Stejně tak, pokud by cestující požadoval v místenkových spojích pro dítě samostatné sedadlo.

I když dítě cestuje zdarma, u řidiče autobusu či na pokladně ČD by měl doprovod vyžadovat vydání tzv. nulové registrační jízdenky. V případě nehody je dokladem, že dítě ve spoji skutečně bylo.

Obecně platná legislativa přímo nevyžaduje, aby malé dítě mělo s sebou povinně nějaký doklad o věku. Ale pokud doprovod požaduje jeho přepravu zdarma, musí být připraven i na eventualitu, že personál dopravce může nárok na jízdné zdarma zpochybnit (na rozdíl od malých dětí, jejich rodiče v tomto bohužel lhát umí). Proto by měl mít s sebou i nějaký věrohodný průkaz či rodný list.

Jízdné pro děti ve věku od 6 do 15 let (POLOVIČNÍ)
(do dne, který předchází patnáctým narozeninám)

Mají nárok na poloviční jízdenku (sleva 50% ze základního jízdného) na všech spojích veřejné linkové dopravy (autobusy, vlak) a na většině MHD (na MHD státní tarifní legislativa úplně neplatí, to je záležitost městské správy).
ZÁSADNÍ PODMÍNKA – děti starší 10 let si nesmí poloviční jízdenky kupovat, pokud zároveň nejsou schopny doložit na výzvu svůj věk osobním průkazem s fotografií. V případě kontroly revizorem jim za to hrozí i pokuta. Zejména fyzicky zjevně vyspělejší děti by toto neměly brát na lehkou váhu a pokud nemají průkaz, raději si již musí kupovat plnou – celou jízdenku.

K PROKÁZÁNÍ NÁROKU JE DOVOLENO POUŽÍVAT:
 • Cestovní pas
 • Občanský průkaz – na vyžádání se dnes vydává i mladším 15 let. Stojí 50 Kč, platí 5 let.
 • Totoženka – speciální identifikační průkaz, který vydává na počkání jakákoliv kancelář dopravce, včetně pokladen Českých drah. Většinou stojí kolem 10-50 Kč. K zhotovení je třeba donést aktuální pasovou fotku dítěte, rodný list a občanský průkaz některého z rodičů. Totoženky si dopravci navzájem uznávají.
 • Osobní čipová karta s vytištěným datem narození (např. IN karta ČD)
 • Žákovský průkaz na dojíždění do školy (žlutomodrý) – viz níže
RODIČE POZOR – školní sešity, učebnice, průkazky pojišťoven apod. nesplňují potřebné nároky jako doklad o věku konkrétní osoby!
Tematický článek z tisku: Chebský deník

Žákovské (studentské) jízdné pro cestující ve věku od 6 do 26 let

Stát prostřednictvím dopravců poskytuje žákům a studentům zvláštní slevu na dopravu z místa bydliště do školy a zpět. Existují dvě verze:

Žákovské jízdné pro děti ve věku od 6 do 15 let (modrožlutý průkaz)
- jízdné ve výši 37,5 % ze základní jízdenky
Žákovské (studentské) jízdné pro cestující ve věku od 15 do 26 let (oranžový průkaz)
- jízdné ve výši 75 % ze základní jízdenky

Příklad: Honzovi Novákovi z Kokašic je již 11 let a začal chodit na druhý stupeň základní školy v Bezdružicích. Společně s maminkou si pořídil na nádraží v Konstantinových Lázních nový žlutomodrý průkaz na dojíždění. Z Kokašic do Bezdružic do školy bude tedy jezdit jen za 37,5% běžné ceny autobusové nebo vlakové jízdenky (žákovské jízdné). Pokud by chtěl tu samou trasu jet o letních prázdninách může si bez obav říci o poloviční jízdenku (sleva 50%), protože má na žákovském průkazu uvedeno datum narození a fotografii. Poloviční jízdenku si bude kupovat během školního roku i na cestu z Kokašic do Stříbra za babičkou (tj. všude jinde mimo trasu do školy).
Při vyplňování a užívání průkazů se dělají často chyby, pojďme si ve zkratce projít celým postupem.
A) Formulář průkazu zakoupíte na přelomu srpna a září v jakékoliv pokladně dopravce. Např. na nádraží ČD v Bezdružicích, Konst. Lázních, Stříbře či na AN Stříbro nebo CAN Plzeň. Stojí 10 Kč.
B) Na líci průkazu (pouze) tiskace lihovým fixem s tenkým hrotem vyplníte: jméno, příjmení, datum narození, místo (obec) bydliště včetně zkratky okresu, místo (obec) školy. Na rubu průkazu, v horní polovině, dopíšete název školského zařízení a jeho místo.
C) Průkaz následně donesete na školu (studijní oddělení), kde vám v souladu s výukou vyplní na líci průkazu kolonku Platí od – do a přeškrtnou nebo ponechají políčko o platnosti o víkendech v pravém dolním rohu. Pokud by měl průkaz platit i o víkendu, musíte doložit potvrzení o přidělení koleje nebo internátu. Na rub průkazu následně docházku a údaje potvrdí škola razítkem, podpisem, uvedením školního roku. Modrožlutý průkaz pro děti do 15 let je možné využít max. 4 roky, přičemž vždy na začátku září je nutné platnost průkazu prodloužit dalším razítkem školy. Oranžový průkaz pro děti starší 15 let, se vydává pouze na jeden rok. Více viz poznámka níže.
D) Průkaz pak znovu odnesete do libovolné dopravní kanceláře – není povinné chodit do té samé co jste formulář zakoupili. S sebou si musíte vzít občanský průkaz (rodný list nebo pas u dětí mladších 15 let), aktuální fotografii pasového formátu, příp. potvrzení o přidělení koleje/internátu. Pokladna údaje držitele ověří, přidá na líc razítko, podpis, průkaz vybaví na holografickou ochrannou známkou a ochrannou fólií. Toto ověření průkazu stojí 40 Kč.
E) Teprve po ověření je možné průkaz používat k nákupu jízdenky se slevou. Při odbavení průkaz předkládejte řidiči nebo průvodčí vždy a bez vyzvání! Pamatujte, že žákovské jízdné smíte využívat pouze v časovém rozsahu a na trasu (či její část), která je uvedena na průkazu. Měla by být časově či kilometricky nejvýhodnější. V každém případě se žákovské jízdné neposkytuje v měsíci červenec a srpen. Průkazy se vydávají pro trasu, nikoliv pro jednotlivé dopravce a proto Vám stačí pouze jeden a je jedno, jestli do školy jedete vlakem a nazpět autobusem.
JAK VYPLŇOVAT PLATNOST PRŮKAZU?
Platnost modrožlutého průkazu je maximálně 4 školní roky (a do 30.6) a MUSÍ být ukončena den před patnáctými narozeninami držitele. I když je patnáctiletý stále žákem základní školy, nárok na levnější žákovské jízdné již nemá a musí si včas pořídit oranžový (studentský) průkaz. Pokud ne, již musí cestovat za plné jízdné.

Platnost oranžového průkazu je vždy max. jeden školní/akademický rok. U žáků/studentů základních a středních škol je mezní platnost vždy maximálně 10 měsíců, převážně od počátku září do max. 30.6. U studenta vysoké školy MUSÍ rozsah platnosti průkazu respektovat rektorem vyhlášený termín akademického roku. Ten bývá u univerzit odlišný. V každém případě platnost průkazu smí být maximálně 12 měsíců od jeho počátku. A samozřejmě musí respektovat 26. narozeniny držitele.
Příklad: Akademický rok na Západočeské univerzitě v Plzni je od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Student tedy smí mít zaznačeno v průkazu platnost jen v tomto rozsahu, i když v červenci a srpnu studentské jízdné nevyužije. Akademický rok na Karlově univerzitě, včetně lékařské fakulty v Plzni, je od 1. 10. 2017 do 30.9. 2018. Atd. Průkaz, který obsahuje zjevně nesprávné údaje či jeho platnost přesahuje povolený rozsah, je neplatný a za jeho užívání hrozí i pokuta.
POZOR TAKÉ - Žákovské jízdné platí pro jízdu ze stanice místně nebo časově nejbližší místu bydliště žáka do stanice místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování a zpět směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. Žákovské jízdné platí i pro jízdu na části trasy mezi těmito místy.
Prakticky řečeno, pokud máte průkaz vystaven pro trasu z Prahy do Bezdružic, nelze jej použít pro nákup žákovské jízdenky ve vlaku ze Strakonic do Plzně s tím, že jste byli (údajně) s rodiči autem na návštěvě u babičky ve Strakonicích! Ovšem pak z Plzně do Bezdružic si již žákovskou jízdenku koupit můžete.

Další slevy ve veřejné linkové dopravě

V linkových autobusech ČSAD Plzeň získáte slevu 5% za placení jízdného bezhotovostně zákaznickou čipovou kartou ČSAD. Slevu dostanete i při placení Plzeňskou (Karlovarskou) kartou či Marjánkou, ovšem momentálně je tato služba nabízena především v autobusech, které obsluhují hlavní linky do Plzně. Nové odbavovací strojky by měly být na Stříbrsku a Tachovsku zprovozněny na přelomu let 2017/2018.
České dráhy nabízejí tarifní kombinace zákaznických čipových IN karet a žákovských průkazů. Bližší informace na jejich webu či pokladně na nádraží.
Na Stříbrsko dorazil Integrovaný systém Plzeňska zatím jen okrajově. Kdo cestuje do Plzně častěji, měl by prověřit, zda-li by se mu již nevyplatilo časové zónové předplatné. Nabízeny jsou tarify jak pro studenty, žáky i děti. Princip slev a jejich dokazování je však stále stejný.

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY POKUT
V REGIONÁLNÍ LINKOVÉ DOPRAVĚ

Za svou jízdenku a slevový průkaz je vždy odpovědný především cestující! Při odbavení jste povinni si jízdenky vždy překontrolovat a v případě neshody neprodleně reklamovat! Jedině platná jízdenka je dokladem toho, že cestující má právo v době přepravní kontroly být v prostoru vozidla. Přesto mají mnozí problém to splnit - lajdáctví, neznalost případně snaha podvádět.
Za vaše peníze je řidič autobusu/průvodčí povinen vydat bezvadnou aktuální jízdenku. Jízdenky zjevně na místě nevytištěné z odbavovacího strojku, anebo zcela jiné nominální hodnoty, odmítejte převzít!

POKUTA OD REVIZORA VÁM REÁLNĚ HROZÍ V PŘÍPADECH:
 • Neexistující, ztracená, roztrhaná jízdenka
 • Slevová jízdenka bez příslušného průkazu
 • Propadlá platnost slevového průkazu - nejčastěji u žákovských průkazů
 • Poloviční jízdenka bez dokladu o věku u zjevně staršího cestujícího (v pubertálním věku)
 • Přejíždění výstupní zastávky ve snaze ušetřit za tarifní pásmo

Jízdenka ČSAD.
Každá jízdenka je originálem - účetně registrovaným dokladem, jehož prodej odbavovací strojky hlásí dopravci. Odpovídající tržbu pak musí řidič nebo průvodčí odvést dopravci. Na základě seznamů vydaných jízdenek pak dopravce žádá stát/kraj o proplacení poskytnutých slev. Průvodčí nebo řidič autobusu v žádném případě nesmí přijmout platbu za jízdenku, aniž by ji vytisknul a poskytl cestujícímu.

Důležité odkazy

 • Žákovské jízdné na webu ministerstva dopravy - Metodický pokyn na vyplnění a užívání žákovského průkazu a Cenový věstník Ministerstva financí o slevách ve veřejné dopravě:
  www.mdcr.cr.cz
 • Vyhláška o přepravním řádu č. 175/2000 Sb.:
  www.gov.cz
 • Tematický web o přepravní kontrole:
  www.revisor.cz
Lokálka Pňovany - Bezdružice
M. Klas, webmaster: J. Šplíchal
vytvořeno: 3.9.2017, aktualizace 23.11.2017