Lokálka Pňovany - Bezdružice

Současnost lokálky z Pňovan do Bezdružic
jízdní řád, nabídka služeb

Motorová jednotka RegioNova v zastávce Konstantinovy Lázně.
Motorová jednotka RegioNova v zastávce Konstantinovy Lázně. Pravidelně začaly být nasazovány na trať Pňovany - Bezdružice od léta roku 2014. Všechny pravidelné vlaky na trati jsou jimi zajištěny od 13. prosince 2015.
Foto M. Klas, 21. června 2014
Lokálka ve vlakovém grafikonu 2018/2019 opět spolehlivě slouží obyvatelům kraje a jeho návštěvníkům. Denně nabízí 7 párů přímého spojení Plzně s Bezdružicemi. O víkendu o jeden pár spojů méně, mimo turistickou sezónu ještě o jeden méně.

 

  • Dopravní spojení po celém Česku Vám rychle vyhledá: www.jizdnirady.cz
  • Informační telefonní linka Českých drah: 840 112 113
Současná podoba jízdního řádu na lokálce je jistotou pro cesty do školy, nemocnice a na úřad. Menší roli hraje lokálka v dopravě do práce, ale nebýt lokálky pro mnohé občany z poměrně chudého kraje Bezdružicka, nebylo by dosažitelné zaměstnání v Plzni. Je určitě výhodnější rozvíjet veřejnou dopravu, než vyplácet podporu pro nezaměstnané. V turistické sezóně až několikanásobně frekvenci na lokálce zvedá turistický ruch.
 Jednotka RegioNova nakládá vozíčkáře.
Díky jednotce RegioNova s nízkopodlažní částí se mohou od grafikonu 2014/2015 invalidní cestující na vozíku dopravit do Konstantinových Lázní. Stavebně technický stav zastávek však není pro jejich nakládku ideální, někde je i prakticky nemožný.
Foto M. Klas, 21. června 2014
Zdroj: Aktuálně.cz, 8. 11. 2006
Miroslav Zeman


Proč se Čechům nechce pracovat?
Ministerstvo práce a sociálních věcí si nechalo zpracovat analýzu, která měla zjistit, jaké jsou důvody nechuti lidí k práci.
Nejvýznamnějším důvodem toho, proč lidé nejen nepracují, ale ani aktivně práci nehledají, je špatné dopravní spojení. Tento důvod se týká především lidí z vesnic či malých měst, kde se vytváří málo pracovních míst a jediná šance jak si sehnat práci, je pravidelné dojíždění.
Zde však mnoho nezaměstnaných ale i zaměstnaných lidí naráží na problém nedostatečného spojení. Často jezdí 2 nebo 3 linky za den. Pro lidi je tak často nemožné dojet včas do práce a v rozumný čas se po práci vrátit zpět domů.

Odbavení cestujících

Ve všech vlacích v úseku trati Pňovany - Bezdružice je zaveden tzv. Specifický způsob odbavení cestujících, bez stálé přítomnosti průvodčích. V jízdních řádech je takový vlak označen symbolem oka.
Při nástupu do vlaku je cestující povinnen označit si jízdenku v označovači známém z vozidel MHD. Pokud jízdenku cestující nevlastní, zakoupí si ji v automatu umístěném v motorovém voze. Ve výjimečných případech si lze jízdenku zakoupit u strojvedoucího vlaku. Strojvedoucí má také právo ve vlaku kontrolovat cestovní doklady - jízdenky. Běžně však tuto činnost namátkově vykonávají drážní revizoři, kteří v případě potřeby v exponovaných spojích někdy také prodávají jízdenky. Upozorňujeme však, že povinností cestujících je si jízdenku přednostně opatřovat v předprodeji a nebo v jízdenkovém automatu. Na bezdružické lokálce se prodávají jízdenky v určené pracovní dny také v Konstantinových Lázních a Bezdružicích.
Bližší informace o Specifickém způsobu odbavení cestujících podají zaměstnanci ČD a nebo jsou uvedeny v příslušných tiskovinách - jízdních řádech a letácích.

Jízdy historických a výletních vlaků

Máte zájem si projet lokálku do Bezdružic či jinou dráhu na jihozápadě Čech historickým zábavním vlakem? Přemýšlíte o originální narozeninové oslavě a nebo o výjezdním jednání Vaší firmy? Pomůžeme Vám!
Plzeňská dráha ve spolupráci s Českými dráhami pro Vás vypraví vlak dle Vašeho přání. Zajistíme historické parní či motorové lokomotivy, bufetové vozy, vozy na jízdní kola a doprovodný program. V našem bufetovém voze u sklenice Chodovaru se ještě nikdo nenudil! Dotazy a poptávky zasílejte na uvedené kontakty.
tel. 604 827 735, p. Plochý
email: info@plzenskadraha.cz
web: Plzeňská dráha

Veřejná doprava na Bezdružicku

Km 401 u Ošelína.
Nic není samozřejmostí a ani objednávání, řízení a financování krajského systému veřejné dopravy je věcí složitou. Od vzniku krajů má na starost tuto záležitost krajský odbor dopravy, dnes ve spolupráci s nově ustanoveným organizátorem - společností POVED. V jeho kompetenci je objednávání (a proplácení) služeb regionálních autobusů a zastávkových i spěšných vlaků.
Pro doplnění – rychlíky si objednává u dopravce Českých drah přímo ministerstvo dopravy, dálkové mezikrajské linky provozují autobusoví dopravci většinou na vlastní podnikatelské riziko. Městskou hromadnou dopravu si objednávají a platí radnice měst.
Rozsah objednávané veřejné dopravy je dán především přidělenými finančními prostředky z krajského rozpočtu. Jeho výši každoročně určuje a schvaluje politické vedení kraje. Určený radní pro dopravu metodicky vede již zmíněný odbor dopravy.

Krajský radní pro dopravu Pavel Čížek.
Email: pavel.cizek@plzensky-kraj.cz
Připomínky k jízdním řádům, provázanosti spojů, zásadnější stížnosti na dopravce můžete zasílat na tyto kontakty společnosti POVED.

Autobusová doprava na Bezdružicku

Stříbro - nástup cestujících směr Bezdružice.
Většinu autobusových linek na Bezdružicku zajišťuje stříbrský provoz společnosti ČSAD autobusy Plzeň, a.s. Provoz Stříbro disponuje cca. 44 autobusy, výprava autobusů v pracovní dny na běžné a zvláštní linky se pohybuje kolem 35 vozidel. Zbytek tvoří vozy v opravě a nutná záloha (např. na výluky ČD).
Vozový park je tvořen jak staršími vozy KAROSA C734, tak i novými vozy SOR C12, 10,5 a 9,5. Pro dálkové trasy má provozovna k dispozice luxusní autobus EVADYS a nebo CROSSWAY, obojí od koncernu IRISBUS. Pro městskou dopravu ve Stříbře je určen nízkopodlažní autobus SOR EKOBUS BN 12, s pohonem na stlačený zemní plyn.
Některé spoje linek Planá – Lestkov – Bezdružice a Bezdružice - Zhořec obsluhují autobusy z provozu Tachov, autobusy na linky od Plzně na Úterý vypravuje plzeňský provoz a novou linku z Mladotic do Bezdružic zase vozy kralovického provozu.

Provozovna Stříbro
Vedoucí: Martina Zárubová
Nádražní 1147
349 01 Stříbro
tel.: 374 622 500
e-mail: csadplzen@csadplzen.cz
ČSAD autobusy Plzeň, a.s.
- informace o jízdních řádech a doplňkových službách, cyklobusy, penzion v Železné Rudě.

Nákladní doprava na lokálce

Nákladní doprava na lokálce je zajištěna pouze párem manipulačního vlaku Mn 88 373/88 371, který je vypravován na dřevařskou vlečku v Cebivi a nebo do Trpíst (od podzimu 2008). Na manipulační vlak je plzeňským depem většinou nasazována lokomotiva 742.323. Obyčejně veze 4 - 5 čtyřnápravových vysokostěnných vagónů na přepravu kulatiny. Jezdí se zpravidla v pondělí, středu a pátek, ovšem frekvence jízd bývá závislá na momentální potřebě - objednávce. Od května 2012 je četnost obsluhy nákladiště v Cebivi již bohužel poměrně malá.
Manipulační vlak do Cebivi byl z Pňovan zpravidla vypravován na lokálku po odpoledním osobním vlaku 27 318, nazpět se vracel za osobním vlakem 27 321. Od roku 2012 je však veden v dopoledních hodinách. Pro železniční fotografyje nutné doporučit, aby se o jízdě manipuláku raději informovali u výpravčích v Pňovanech, jako nejkompetentnějších osob v dané záležitosti.
Posun ve stanici Cebiv.
Posun ve stanici Cebiv.
Foto M. Klas, 13. dubna 2007
Lokálka Pňovany - Bezdružice
M. Klas, webmaster: J. Šplíchal
vytvořeno: 5. 5. 2006, aktualizace 1. 5. 2018