Lokálka Pňovany - Bezdružice
Stránky o lokálce z Pňovan do Bezdružic jsou volným projektem příznivců a obyvatel zdejšího kraje
pod záštitou Společnosti pro veřejnou dopravu.

Oslavy jara na Konstantinolázeňsku
neděle 1. dubna 2018

Prosba - z důvodu omezené kapacity parkování v regionu, zejména u dvora Krasíkov, doporučujeme Vám přicestovat vlakem! A pokud to jinak nejde, nechte automobil v Bezdružicích na náměstí nebo v Konstantinových Lázních a přijeďte na Krasíkov autobusem. Všechna místa dění (Krasíkov, Bezdružice, Konstantinovy Lázně) propojují také bezpečné a nenáročné pěší trasy.

Odjezdy přímých vlaků ČD z Plzně do Bezdružic: 9:05, 12:32, 14:32.
V Konstantinových Lázních přípoj autobusu na Krasíkov.
Odjezdy vlaků nazpět z Bezdružic: 12:14, 14:14, 16:14, 18:14.

Stáhněte si PLAKÁT AKCE s jízdním řádem parního vlaku a historického autobusu: plakát
 • Jízdy parního vlaku s lokomotivou 313.902 a bistrovozem: Odjezd v 9:53 z Pňovan do Bezdružic, po obědě dvakrát v úseku Bezdružice-Kokašice a zpět (z Bezdružic 12:45, 14:45) a v 16:45 nazpět do Pňovan. Platí zvláštní jízdné. Jízdní řád v plakátu-viz výše.
 • Zahájení sezóny muzea železnice v Bezdružicích: otevřeno muzeum železnice (10-17 hod.), četníci a četnická pátrací stanice, dílnička pro děti, vatra na zahřátí a pečení špekáčků. Ty bude možné na místě zakoupit včetně dalšího občerstvení a kotlíkové polévky. Čepovaný pivní Velikonoční speciál Chodovar! Na místě kryté sezení pro případ nepohody.
 • Velikonoce na dvoře Krasíkov: Areál otevřen 10-17 hod. Vypouštění malých koziček do letních výběhů (11:00 a 14:00), minizoo, pletení pomlázek a malování vajec, dílnička pro děti, řemeslný jarmark, mydlárna, bistro, kulturní program. Podrobnosti o programu: ZDE
 • Krasíkovský expres: mimořádná linka s historickým autobusem, která v cca hodinovém taktu spojuje nádraží Bezdružice s Konstantinovými Lázněmi a dvorem Krasíkov. Přestup cestujících z lokálky na autobus ve směru Krasíkov ve stanici Konst. Lázně. Jízdní řád v plakátu-viz výše.
Pořadatelé akce: České dráhy a.s., Plzeňská dráha z.s., Společnost pro veřejnou dopravu z.s., Dvůr Krasíkov, Škoda-bus klub a Četnická pátrací stanice Praha
Dobře se najíte: Dvůr Krasíkov a nádraží Bezdružice - grilování, špekáčkobraní a kotlíková polévka

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES HRACHOLUSKY A VÝLUKA NA TRATI V ROCE 2018

Nový most
Vážení přátelé,
na tomto webu budeme během roku 2018 přinášet aktuální informace a včasná aviza na zajímavé momenty spojené s dlouho očekávanou rekonstrukcí mostu lokálky přes Hracholusky u Pňovan. Bude to rozhodně unikátní podívaná. Protože některé detaily akce nejsou mezi invenstorem a zhotovitelem ještě plně vyjasněny, prozatím vám proto zde jen načrtneme základní rysy akce.
Smlouva o zhotovení díla byla podepsána mezi Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a vedoucí zhotovitelskou firmou Stavby mostů Praha a.s. (SMP) na začátku roku 2018. Ke konci února již začala příprava zázemí pro stavební dělníky v žel. stanici Pňovany. Sanace zdiva pilířů z lešení začne patrně v dubnu, úplná výluka na trati proběhne od počátku července (2.7.) do konce října (29.10.). Nová mostní pole budou kompletována na montážní plošině z prvků PIŽMO na jižní straně mostu, v lesním průseku napravo od náspu trati. Po dokončení bude nová ocelová konstrukce (OK) přesunuta po montážní dráze s teflonovým povrchem do osy koleje, následně nad starou konstrukci pole a speciálním technologickým postupem, za pomoci hydraulických přípravků, s ní zaměněna. Začne se na bezdružické straně mostu.
Lodní provoz pod mostem by měl být omezen jen na pár dní v době montáže prostředního pole. Během léta také nebude most průchozí. Náhradní autobusová doprava bude jezdit tentokrát ze stanice Stříbro - jeden bus obslouží Blahousty, Trpísty a Lomničku. Druhý zbytek trati.
Za účasti historických vozidel je koncem června v plánu uspořádání rozlučkové akce se starým mostem.
Stránka o historii mostu a technické podobě po probíhající rekonstrukci: ODKAZ
(25.2.2018, M.K)

PROPOJENÍ PLZEŇSKÉ KARTY S IN KARTOU ČD

Plzeňská karta ve vlaku
Novinkou je akceptace elektronické peněženky Plzeňské karty (Marijánky a Karlovarské karty též) na odbavovacích zařízení Českých drah. Tj. jak na jízdenkovém automatu v bezdružickém motoráčku, tak i u strojvedoucího (průvodčího), můžete uhradit jízdenku bezhotovostně přes Vaši Plzeňskou kartu. Bez otravného hledání drobáků v kapse!
Finanční hotovost na Plzeňskou kartu nabijete buď v bankomatu České spořitelny (bez poplatků i v případě, že bankovní kartu České spořitelny nemáte) na území Plzeňského kraje, v pokladně ČD v Konst. Lázních, Plzni, Stříbře, Tachově, Plané, Mar. Lázních aj. Případně přes e-shop Plzeňské karty anebo v autobuse ČSAD se samolepkou Plzeňské karty. V zásadě jde na Plzeňskou kartu nahrát i některá slevová aplikace Českých drah (IN karta). Více zde: Plzeňská karta

NOVINKA - KRAJSKÝ TARIF VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

Na základě rozhodnutí politického vedení Plzeňského kraje začalo od 1.ledna 2018 platit na téměř všech linkách veřejné dopravy v kraji (osobní vlaky ČD a busy ČSAD) zvláštní regionální tarif, který oproti stávajícím, státně nařízeným slevám, nabízí ještě vyšší slevy na jízdném. A to pro všechny děti ve věku od 6 do 15 let (jízdné ve výši 25%), studentům (15-26 let) a seniorům ve výši 50% základního jízdného. Krajské jízdné je však pevně vázané na vlastnictví Plzeňské karty, včetně její Karlovarské nebo Mariánskolázeňské mutace, s nahranou slevovou aplikací. Podrobnosti zde: web POVEDu.
Od 19. prosince 2017 je zahájen provoz kontaktního místa Plzeňské karty na Městském úřadě v Bezdružicích. Je možné si zde zažádat o vydání Plzeňské karty, nahrát slevové aplikace (profily) či předplatné některé zóny IDP. Pro získání karty je třeba podat Žádost o její vydání, poskytnout maximálně rok starou fotografii držitele formátu 35 x 45 mm, doložit osobní údaje občanským průkazem (cestovním pasem) a podepsat Obecné obchodní podmínky pro její používání. Za děti mladší 15 let vyřizuje žádost i vyzvednutí karty jejich zákonný zástupce, který kromě fotografie dítěte musí doložit i jeho rodný list, pokud jej ovšem nemá zapsané v občanském průkazu. V případě, že je žadatel zastupován třetí osobou, vyžaduje se vždy úředně ověřená plná moc.
Formulář žádosti je možné vyzvednout a odevzdat na Městském úřadě v Bezdružicích anebo v Zákaznických centrech PMDP v Plzni. Lze jej také stáhnout z Internetu. Cena karty 170 Kč, platí 5 let.
Další informace, relevantní zejména pro přepravu dětí a studentů, najdete na tematické webové stránce: slevy a průkazy v regionální dopravě na Stříbrsku a Bezdružicku.

Pozvánka na Bezdružicko

Konst. Lázně počátkem května.
Za pouhých 80 minut cesty z Plzně Vás pohodlný vlak dopraví do romantického kraje pod hradem Švamberk s bohatou možností sportovního, kulturního a poznávacího vyžití. Neváhejte a na výlet s přáteli zamiřte do mikroregionu Konstantinolázeňsko! Zanechte doma tradiční automobil či autobus a zkuste cestovat s přáteli železnicí. Máte možnost srovnat právě dokončenou nejmodernější trať v Česku z Plzně přes Pňovany do Stříbra a romantické cestování sto let starou lokálkou do kraje Kryštofa Haranta.
Bezdružická lokálka nabízí:
 • cenově výhodnou přepravu skupinám cykloturistů, školní mládeže a seniorům
 • 90 míst na sezení ve vlaku a cca. 7 míst pro jízdní kola či invalidní vozík
 • svobodné plánování výletů ze zastávek lokálky
 • možnost návštěvy středověkého městečka Úterý, zámků Bezdružice a Trpísty i jediných lázní v Plzeňském kraji
 • romantické zříceniny hradů Gutštejn a Švamberk
 • lanové centrum v Dolních Polžicích
 • wellness centrum Konstantin v Konstantinových Lázních
 • celkem 5 okružních naučných stezek po přírodních a historických zajímavostech regionu (tematicky vhodné pro školní výlety)
 • 220 km nádherných cyklotras po lesních cestách či málo frekventovaných silnicích
 • Hracholuska přehrada s autocampy a lodní dopravou

Co je nového na stránkách


Lokálka Pňovany - Bezdružice
M. Klas, webmaster: J. Šplíchal
aktualizace: 10. 3. 2018