Lokálka Pňovany - Bezdružice
Stránky o lokálce z Pňovan do Bezdružic jsou volným projektem příznivců zdejšího regionu a jeho obyvatel.
Pňovanský most.
Sestava prvního mostního pole v sobotu ráno.
Foto J. Zdražil; 10.listopadu 2018

AKTUÁLNĚ MOST

V sobotu 10.11. se bude dokončovat otáčení prvního pole. Stavbaři velmi žádají, aby návštěvníci nevstupovali do vyhrazených prostor stavby a při pohybu v okolí mostu dbali opatrnosti-nebezpečný terén. Přístup k montážní základně a vyhlídce na most je pěšky lesní cestou cca 1,5 km od stanice Pňovany, kde je možnost parkování.

Novinky CZ: ODKAZ
IDnes video: ODKAZ
Tachovský deník: ODKAZ
Česká televize 8.11.: ODKAZ
České noviny ČTK: ODKAZ
Česká televize 9.11. (rozhovor o přípravě projektu s p. Chorovským, MCE Slaný): ODKAZ

REKONSTRUKCE MOSTU PŘES HRACHOLUSKY A VÝLUKA NA TRATI V ROCE 2018

Nový most
Vážení přátelé,
na tomto webu budeme během roku 2018 přinášet aktuální informace a včasná aviza na zajímavé momenty spojené s dlouho očekávanou rekonstrukcí mostu lokálky přes Hracholusky u Pňovan. Bude to rozhodně unikátní podívaná.
Smlouva o zhotovení díla byla podepsána mezi Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a vedoucí zhotovitelskou firmou Stavby mostů Praha a.s. (SMP) na začátku roku 2018. Dílce ocelové konstrukce vyrábí firma MCE Slaný.
Ke konci února již začala příprava zázemí pro stavební dělníky v žel. stanici Pňovany. Sanace zdiva pilířů z lešení začala v květnu, úplná výluka na trati začala od 23. července a měla skončit 19. listopadu. Nicméně koncem září zhotovitel požádal o prodloužení termínu až do 28. února 2019.(posun termínu).
Nová mostní pole jsou kompletována na montážní plošině z prvků PIŽMO na jižní straně mostu, v lesním průseku napravo od náspu trati. Po dokončení bude nová ocelová konstrukce přesunuta do osy koleje a následně posunuta nad starou konstrukci pole. Montážně bude nové pole spojeno se starým, hydraulicky na speciálních přípravcích celá soustava přizvednuta a otočena o 180 stupňů. Tj. nové pole následně dosedne na nově zřízená ložiska na pilířích a staré pole, břichem nahoru, bude odtaženo na rozpálení. Začne se na pňovanské straně mostu. Podrobnosti se dočtete v odbornějším článku: ODKAZ
Provoz linky lodní dopravy byl od 15. srpna jen v úseku mezi hrází a želez. mostem. Náhradní autobusová doprava jezdí ze stanice Stříbro. Jeden bus obslouží Blahousty, Trpísty a Lomničku, druhý zbytek trati. Zakázku na provoz NAD vysoutěžila společnost KT bus.
V pracovní dny se do Konst. Lázní, Bezdružic apod. nechá poměrně dobře také dojet pravidelnými spoji ČSAD s přestupem ve Stříbře, příp. v Úterý či Bezvěrově. Dále je v provozu přímá linka 490650 Bezdružice-Plzeň se spojem do Plzně přes sedmou ráno, nazpět bus jede z CAN Plzeň v 16:00.
Stránka o historii mostu a technické podobě po probíhající rekonstrukci: ODKAZ
Výlukový jízdní řád na trati č.177 od 23.7.2018: STAHNI SI

(8.11.2018, M.K)
Časový plán (v listopadu 2018):
 • březen - zřizování zázemí pro stavbaře v žst. Pňovany
 • STAV 19. dubna-budování přístupové cesty k plánované montážní plošině+zakládání lešení na pňovanském pilíři
 • STAV 25. dubna-dokončeno lešení na pňovanském pilíři, v 18. týdnu budování lešení na bezdružickém pilíři
 • STAV 3. června-dokončeno lešení na bezdružickém pilíři, vrtání injektážních děr na pňovanském pilíři. Montážní lavice mostní konstrukce téměř dokončena.
 • 30. června - rozloučení se starým mostem za účasti parního vlaku.Více zde: Tachovský deník
 • STAV 10. července-těžké návěsy přivezly první dílce mostních polí, zahájení jejich kompletace na montážní plošině.
 • 23. července - zahájení úplné výluky na trati.
 • STAV 3. srpna-vrtání děr pro injektáže na pilířích, montáž lešení na sanaci zdiva zemního pilíře na bezdružické straně, osazení první části spodního pásu oblouku prvního mostního pole na montážní základně.
 • STAV 18. září-dokončování povrchových úprav prvního mostního pole, dokončení kompletace druhého mostního pole z dovezených dílců, zahájení budování přesuvné dráhy a instalace hydraulických přípravků na otočení prvního-pňovanského pole. Stavební úpravy bezdružického zemního pilíře.
 • STAV 4. října-první a druhé mostní pole je prakticky hotové, ke konci se blíží i budování přesuvné dráhy nad starým mostním polem na pňovanské straně. Stavební úpravy pňovanského pilíře, hladina jezera klesla na 349 m.n.m. a odhalila na něm již ochranný betonový límec z roku 1963.
 • STAV 12. října-první mostní pole je přesouváno po připravené montážní dráze do osy koleje. Druhé mostní pole, těsně před dokončením, je přesunuto na krajní montážní místo. První díly třetího mostního pole zavezeny pro vykládku na pňovanské nádraží. Sanace spodní části pňovanského pilíře.
 • STAV 16. října-první mostní pole je vysunuto na most. Následovat bude jeho propojení s pomocným rámem a starou konstrukcí. Videozáběry ze stavby: MF Dnes
 • STAV 1. listopadu-první mostní pole je vysunuto na most a montážně spojeno se starým. Je připraveno k nadzvednutí a otáčení. Dokončování montáže 3. pole, natěračské práce na 2. poli. Práce na bezdružické zemní opěře
 • STAV 8.-11. listopadu - otočení prvního mostního pole.
 • Cca prosinec před Vánoci-výměna 2. mostního pole.
 • Listopad - od počátku listopadu řízenou manipulací hladina jezera udržována na 348 m.n.n. (4 metry podstav), zřízení obetonávky spodní části pilířů. Od konce měsíce návrat na běžnou hladinu odpovídající období.
 • Cca přelom leden/únor 2019-výměna 3. mostního pole.
 • 28. února 2019 - zahájení provozu na trati (snad).
Pňovanský most.
Úpravy pilířů na bezdružické straně mostu.
Foto J. Rajčani; 10. řijna 2018

SLEVY PRO DĚTI, STUDENTY A DŮCHODCE
OD 1. ZÁŘÍ 2018

Další informace najdete na tematické webové stránce: slevy a průkazy v regionální dopravě.

PROPOJENÍ PLZEŇSKÉ KARTY S IN KARTOU ČD

Plzeňská karta ve vlaku
Novinkou je akceptace elektronické peněženky Plzeňské karty (Marijánky a Karlovarské karty též) na odbavovacích zařízení Českých drah. Tj. jak na jízdenkovém automatu v bezdružickém motoráčku, tak i u strojvedoucího (průvodčího), můžete uhradit jízdenku bezhotovostně přes Vaši Plzeňskou kartu. Bez otravného hledání drobáků v kapse!
Finanční hotovost na Plzeňskou kartu nabijete buď v bankomatu České spořitelny (bez poplatků i v případě, že bankovní kartu České spořitelny nemáte) na území Plzeňského kraje, v pokladně ČD v Konst. Lázních, Plzni, Stříbře, Tachově, Plané, Mar. Lázních aj. Případně přes e-shop Plzeňské karty anebo v autobuse ČSAD se samolepkou Plzeňské karty. Po nutné registraci jde na Plzeňskou kartu nahrát i některá slevová aplikace Českých drah (IN karta). Více zde: Plzeňská karta

Pozvánka na Bezdružicko

Konst. Lázně počátkem května.
Za pouhých 80 minut cesty z Plzně Vás pohodlný vlak dopraví do romantického kraje pod hradem Švamberk s bohatou možností sportovního, kulturního a poznávacího vyžití. Neváhejte a na výlet s přáteli zamiřte do mikroregionu Konstantinolázeňsko! Zanechte doma tradiční automobil či autobus a zkuste cestovat s přáteli železnicí. Máte možnost srovnat právě dokončenou nejmodernější trať v Česku z Plzně přes Pňovany do Stříbra a romantické cestování sto let starou lokálkou do kraje Kryštofa Haranta.
Bezdružická lokálka nabízí:
 • cenově výhodnou přepravu skupinám cykloturistů, školní mládeže a seniorům
 • 90 míst na sezení ve vlaku a cca 7 míst pro jízdní kola či invalidní vozík
 • svobodné plánování výletů ze zastávek lokálky
 • možnost návštěvy středověkého městečka Úterý, zámků Bezdružice a Trpísty i jediných lázní v Plzeňském kraji
 • romantické zříceniny hradů Gutštejn a Švamberk
 • lanové centrum v Dolních Polžicích
 • wellness centrum Konstantin v Konstantinových Lázních
 • celkem 5 okružních naučných stezek po přírodních a historických zajímavostech regionu (tematicky vhodné pro školní výlety)
 • 220 km nádherných cyklotras po lesních cestách či málo frekventovaných silnicích
 • Hracholuska přehrada s autocampy a lodní dopravou

Co je nového na stránkách


Lokálka Pňovany - Bezdružice
M. Klas, webmaster: J. Šplíchal
aktualizace: 4. 10. 2018