Lokálka Pňovany - Bezdružice

Aktivity za oživení lokálky z Pňovan do Bezdružic a regionu Konstantinolázeňsko

Brigády na zvelebení lokálky

Již od roku 2004 pořádáme na lokálce dobrovolné brigády pro její zvelebení. Brigády jsou převážně pořádány v jarním čase, kdy je třeba lokálku probudit ze zimního spánku. Setkání je to samozřejmě nejen pracovní, ale i společenské – kamarádské. Něco odpracovat, na ohýnku opéci špekáček či ohřát guláš a večer akci zhodnotit u vychlazeného korbele. Za ta léta se odvedlo mnoho práce, zejména na zvelebení stanice Bezdružice, kterou jsme probudili ze spánku z pod náletu dřevin, nádražáckých kůlniček, plotů a skládek. Pravidelně se také snažíme udržet v pořádek v opuštěné stanici Trpísty, o kterou se bohužel neustále zajímají vandalové. Několikrát jsme také udržovali zastávkové místo naučné stezky u mostu lokálky přes říčku Hadovku. Pokud byste někdy chtěli se brigád zúčastnit, sledujte náš web a případnou pozvánku.
Prořezávání dřevin. Usazování patníku. Motorová pila mírně trucuje.
Prořezávka náletové vegetace ve stanici Bezdružice. Foto: Míra Klas (08. 04. 2006) Prořezávka náletové vegetace ve stanici Bezdružice. Foto: Míra Klas (08. 04. 2006) Likvidace nepotřebných zahrádkářských kůlniček, které celá léta hyzdily okolí depa v Bezdružicích.  Foto: Míra Klas (08. 04. 2006)
Prořezávka náletové vegetace ve stanici Bezdružice během brigády.  Foto: Jirka Šplíchal  (22. 10 2005) Stromky a větve z prořezávky skončily v ohni, který v říjnovém ránu alespoň na chvíli zahnal dotěravý chlad. Foto: Jirka Šplíchal  (22. 10 2005) Za nádherného říjnového počasí vznikla společná fotka prořezávkového komanda. Foto: Jirka Šplíchal  (22. 10 2005)
Most na Hadovce před odstraněním vegetace - rok 2001. Prší, ale poctivě pracujeme a těšíme se na večer. Již za příjemného počasí uklízíme.

Bezdružické parní léto

Pro veřejnost nejatraktivnějším počinem našeho uskupení jsou samozřejmě akce s účastí historických drážních vozidel. První se konaly ještě před rokem 1989 pod patronátem samotných Československých státních drah. Kolem roku 2000 již na Plzeňsku existovalo několik neziskových zájmových spolků, které nejprve pořádali samostatné jízdy historických motorových výletních vlaků (Spolek přátel místních drah, Lokálka Group), později k nim přibyl i spolek Plzeňská dráha. První větší akcí která proběhla, byly v červenci roku 2001 oslavy 100 let trati Pňovany – Bezdružice. Další akcí se staly v květnu 2002 tzv. Dny lokálky, pořádané v termínu květnových svátků a to již za účasti parní lokomotivy 310.072. Naposledy se akce konala v roce 2005. Zcela unikátním počinem v českém měřítku byl v červenci 2006 Návrat do třicátých let. Akce s nejen s historickými drážními vozidly, ale také se silničními, prvorepublikovými četníky, hudbou a tancem. Událost měla mimořádný ohlas, proto o dva roky později dala vzniknout nástupci, akci Bezdružické parní léto. Ta se pravidelně od té doby koná ve dvou termínech – červencovém a srpnovém. Pokaždé je navštíví na tisíc návštěvníků, kteří si kromě parních vlaků užívají také historické autobusy, drezíny a další techniku. Součástí je i Četnická pátrací stanice, tanečnice, modelová kolejiště, občerstvení a mnoho dalšího originálního doprovodného programu.
Bezdružická výtopna v noci. Kokašice. Cestující drezínou.

Vlídná nádraží – Bezdružická lokálka

V letech 2007-2010 probíhal na lokálce projekt Vlídná nádraží – Bezdružická lokálka. Pod záštitou asociace Entente Florale CZ, byla skupinou odborníků na architekturu a zahradnictví vypracována studie, které naznačila možnosti zvelebení staničních budov a jejích okolí. Během několika setkání tvůrců s občany a starosty obcí byly projednány jejich připomínky a podněty. Prubířským kamenem všech záměrů však byla záležitost převodu nádražních budov do správy obcí, kdy dosavadní majitel Správa železniční dopravní cesty nemohl sám o sobě toto bezúplatně provést.

Oslava jara a Pochod za mašinkou do Bezdružic

Od roku 2014 pořádáme ve spolupráci několika spolků v období Velikonoc akci Oslava jara na Konstantinolázeňsku. Na dvoře Krasíkov mají možnost návštěvníci poznat Velikonoční zvyky. Je připraven kulturní a gastronomický program, otevřen krámek s místními produkty. Dětem se zase líbí místní malá zoo. Na nádraží Bezdružice zahajuje sezónu železniční muzeum, pečou se špekáčky a soutěží v netradičních disciplínách. Zájemce sveze i historický motoráček. To vše pod taktovkou spolku Plzeňská dráha a Českých drah, a.s. Společnost pro veřejnou dopravu pořádá Pochod za mašinkou do Bezdružic s originálním trasováním a různorodým doprovodným programem v podobě exkurzí. Místa konání spojuje linka s historickým autobusem spolku Škoda bus klub. Akci podporují věcnými dary i finančně místní podnikatelé a obce. Každý rok ji navštíví několik set účastníků.
Lokálka Pňovany - Bezdružice
M. Klas, webmaster: J. Šplíchal
vytvořeno: 5. 5. 2006, aktualizace 14. 1. 2019