Lokálka Pňovany - Bezdružice

Motorová posunovací lokomotiva T 211.0 (700)

Ve stanici Bezdružice jste mohli ještě donedávna spatřit hned dvě lokomotivy typově označené jako T 211.0 (podle nového značení řada 700). Železničáři je znají pod přezdívkou Prasátko, Bejček nebo Skokan. Na trati do Bezdružic se objevovaly jen zcela výjimečně, ale protože jedna z nich je téměř domovským exponátem místního muzea, věnujeme jim několik řádek.
T 211.0101
Historická lokomotiva T 211.0101 krátce po dokončení opravy v depu Cheb.
Archiv Plzeňské dráhy (2008)
Dvounápravové lokomotivy tohoto typu, jsou určeny především pro lehkou posunovací práci na vlečkách, po stanicích a depech. K tomu účelu byla maximálně uzpůsobena jednoduchá konstrukce, využívající osvědčený vzduchem chlazený motor Tatra 111A a mechanickou převodovku odvozenou z typu pro motorový vůz M 131.1. V bývalé pražské lokomotivce ČKD vyrobili mezi roky 1955-1962 na 824 vozidel. Později výroba pokračovala v lokomotivce TS Martin na Slovensku o něco modernizovaným typem T 212.0 (s výkonnějším motorem) a od počátku sedmdesátých let typem T212.1 s již hydraulicko-mechanickou převodovkou. Poslední lokomotivy z továrny vyjely v roce 1979. V osmdesátých letech byl nejstarší typ T 211 modernizován dosazením výkonnějšího motoru T 930-1. Po roce 1989 provozovatelé nechávají tyto lokomotivy často zásadně modernizovat. Jsou dosazovány modernější spalovací motory a řízení, vozidla jsou nově kapírována. Dodnes se však na vlečkách a na stavebních vlacích setkáme se starými typy těchto vozidel.
T 212.0 v Trpístech.
Lokomotiva T 212.0 Traťové strojní stanice (TSS) při posunu ve stanici Trpísty, během pokládky nového svršku trati v úseku Trpísty - Cebiv.
Foto Jiří Bízek (říjen 1982)

Prasátka v Bezdružicích

Lokomotivy typu T 211.0 byly se svým výkonem pro nasazení na trati do Bezdružic naprosto nedostatečné a vlečky v Trpístech a v Cebivi vlastní vozidla pro posun nepotřebovaly. Zde se případný posun při vykládce řešit lanovými vrátky. Zdokumentováno je pouze nasazení lokomotivy T 212.0 na stavebních vlacích při výměně kolejové svršku na přelomu let sedmdesátých a osmdesátých. Nepatřily však tehdejší ČSD, ale TSS (Traťová strojní stanice), které rekonstrukce prováděly.
T 211.0101 na bezdružické lokálce.
Fotovlak s historickou lokomotivou T 211.0101 nedaleko zastávky Strahov.
Archiv Plzeňské dráhy (2008)
V Bezdružicích jste se ještě až do konce srpna 2012 mohli setkat s lokomotivou T 211.0814. Nacházela se jako statický památník na kusé koleji vedle staniční budovy. Lokomotiva byla vyrobena v roce 1961 (výrobní číslo 5412) a předána do užívání VÚ 3992 Železničního vojska Pardubice. Ten ji údajně využíval na vlečce vojenského útvaru Sázava u Žďáru nad Sázavou. Pro nepotřebnost byla vyřazena a v roce 1993 nahradila v Bezdružicích na kusé koleji vedle staniční budovy motorový vůz M131.1386. Od 29. srpna 2012 byl již značně schátralý Skokan snesen na koleje a jeho místo opět zaujal zmiňovaný motorový vůz. Koncem října téhož roku byl Skokan přímo ve stanici Bezdružice rozložen a zlikvidován.
T 211.0814 v Bezdružicích
V letech 1993 až 2012 stála vedle staniční budovy v Bezdružicích lokomotiva T 211.0814.
Ač již značně zchátralá, byla o Bezdružickém parním létu středem zájmu dětí.
Foto M. Klas, 8. srpna 2010
Druhá lokomotiva, T 211.0101, se nachází od léta 2008 v bezdružické výtopně jako provozní exponát. Během akcí je předváděna návštěvníkům, výjimečně se i vydává na trať s fotovlaky. Lokomotiva má ve svém rodném listě zapsán rok 1960 (v.č. 4936). Sloužila pak celá léta pro posun v pražských depech. V roce 1997 byla odstavena jako neprovozní v depu Vršovice. Od února 2007 do srpna 2008 pak prodělala kompletní opravu v depu Cheb, na níž se významně podíleli členové sdružení Plzeňská dráha. Poté odjela vlastní silou do Bezdružic, kde má svou domovskou výtopnu. Lokomotiva je vedena příslušným Ministerstvem jako kulturní technická památka.
Tab. 1. Základní technické údaje řady 700
PojezdB
Délka přes nárazníky 7240 mm
Váha 22 tun
Výkon motoru 118 kW
Maximální rychlost 40 km/h
Lokálka Pňovany - Bezdružice
M. Klas, webmaster: J. Šplíchal
vytvořeno: 20. 4. 2012, aktualizace 30. 10. 2012