Lokálka Pňovany - Bezdružice

Zámek Trpísty

Dominantou obce Trpísty je pozdně barokní zámek z 18. století, který svou dochovaností v původním prostředí patří k nejlepším příkladům šlechtického sídla své doby v Čechách.
Zámek Trpísty byl vystavěn mezi roky 1723 a 1729 pro Prospera Antona Josefa hraběte Sinzendorfa na místě středověkého hradu. Architekt není znám, neboť zámecký archiv byl ztracen v pozdním 18. století. Nedávné studie se domnívají, že zámek vystavěl Jakub Auguston, potomek italského architekta žijícího v Plzni. Celkovým pojetím a výzdobou se trpístský zámek vymyká ostatním Augustonovým dílům, která mají provinčnější charakter. Lze tedy Trpísty buď pokládat za jeho nejzralejší projekt nebo je autorem plánu někdo jiný.
Zámek Trpísty.
Zámek Trpísty.
Foto Míra Klas (15. 4. 2006)
Zámek je obdélná jednopatrová (dvoupodlažní) stavba, s páry oválných sálů nad sebou ve střední části. Tyto sály výrazně vystupují ze vstupního i zahradního průčelí zámku. Klenbu přijímacího sálu v prvním patře pokrývá freska Oslava rodu Sinzendorfů od Václava Samuela Schnidta z Plané (1743), v postranních síních jsou ve štukových zrcadlech další nástropní malby téhož umělce. I fresku Výjev ze ságy o Argonautech na klenbě saly terreny provedl Schmidt v roce 1744.
Rozlehlá zámecká zahrada v anglickém stylu pozdního 19. století dnes obsahuje bohatou sbírku vzácných stromů, včetně samičího stromu ginkgo z 19. století.
Trpístský zámek je v soukromém vlastnictví a je již během rekonstrukce částečně obývan. Cílem oprav je otevřeni malého návštěvnického okruhu v reprezentačních prostorách a zpřístupnění zámecké zahrady. Pro rozsáhlé hospodářské budovy ještě finální koncept využití není - iniciativy a dobré nápady jsou vítány.
Zájemci obraťte se správu zámku: office@the-trpisty-estate.com

Poznámka autora

Text stránky je zpracován dle podkladů Správy zámku Trpísty.
Lokálka Pňovany - Bezdružice
M. Klas, webmaster: J. Šplíchal
vytvořeno: 5. 5. 2006