Lokálka Pňovany - Bezdružice

Natáčení filmu Babylon A. D.

Pňovanský most je poměrně tichým místem a z tohoto klidu jej vyruší jen několikrát za den průjezd motoráčku, občasné kroky turistů, chatařů nebo aktivity sportovních skokanů. Ve dnech 17. - 21. května 2007 bylo v jeho okolí možno pozorovat nebývalý rozruch. Stejně, jako už párkrát předtím, tato stavba a okolní krajina oslovila filmaře, tentokrát to byli tvůrci francouzsko - amerického akčního sci-fi Babylon A. D.
Jak už žánr dával tušit, nebyla technická realizace právě jednoduchá. Ve čtvrtek 17. 5. se konaly první přípravné práce v okolí mostu. Násep vpravo ve směru od Pňovan byl mezi železničním přejezdem a mostem rozšířen štěrkem, aby zde mohla projíždět robustní terénní vozidla. Překážkou byly i přídržnice v kolejišti na začátku mostu, které byly zakryty bedněním s nájezdem. Následně proběhly první krátké zkoušky scén na nečisto. Další přípravy pokračovaly v pátek a sobotu. Násep po levé straně se musel částečně zakrýt drny, nejdůležitější úprava však čekala samotný most. Vzhledem k váze a rychlosti terénních vozidel, která měla podle pokynů režie jednou stopu pojíždět mezi kolejemi a druhou po pochůzkových krycích plechách vedle nich, bylo nutné tyto vyztužit dřevěnými trámy. Instalované prvky byly nejprve natřeny ekologicky šetrným nátěrem připomínajícím barvu mostní konstrukce. Pracovníci pak museli všechny desky postupně odklápět, přičemž se podle očekávání ukázal zub času na mnoha kovových částech.
Montáž bednění s nájezdy. Krytí náspu drny. Transport trámů pomocí "sofistikované" drážní techniky.
Po dokončení výztuh a bednění s nájezdem na Bezdružické straně mostu přišla další zajímavá část, patinování mostu. Pamatovalo se i na zdánlivé maličkosti - aby například nedošlo k nežádoucím odleskům od nově namontovaných šroubů do krycích plechů, namíchal člen štábu práškovou barvu přesného odstínu "falešný rez". Po čas natáčení musely ustoupit i některé drážní návěsti a české dopravní značky, červenobílý přejezdový kříž byl nahrazen typicky americkým s nápisem RAILROAD CROSSING.
Železniční přejezd. Vlaky tu netroubí. Není tu signalizace.
Železniční přejezd. Vlaky tu netroubí. Není tu signalizace. A chataři pozor, aby se proti vašemu autu neobjevil padouch v Roveru.
Foto Jirka Šplíchal (21. 5. 2007)
Samotné natáčení se uskutečnilo v pondělí 21. 5. Na louce vpravo od Pňovanského nádraží (směrem od Plzně) vyrostl základnový tábor, v žargonu "bejz", odkud se štáb s technikou podle potřeby přesouval na místa určení. Pohyb vozidel v nepřehledném terénu na lesních cestách musel být neustále řízen příkazy po vysílačkách, v blízkosti stanice jej navíc komplikovaly přesuny stavebních mechanizmů ze stavby 3. koridoru. Děj natáčených scén by se dal stručně shrnout takto: Hlavní hrdina (Vin Diesel zastupovaný řidičem - kaskadérem) se řítí v Hummeru po lesní cestě (od Pňovan) následován ještě jedním Hummerem a dvěma dalšími pronásledovateli v Range Roverech. Na přejezdu s lokálkou se proti němu objeví další dva Rovery a vezmou jej tak do kleští. Do toho padne sem tam nějaký ten výstřel či výbuch. Hrdina ovšem nepropadá panice, zastavuje a stáčí volant směrem na železniční násep. Všech šest teréňáků se tedy řítí směrem k železničnímu mostu, který s patřičným rachotem překonávají a mizí v porostu za ním.
Akce! Auta pronásledovatelů se pohybují za patřičných pyrotechnických efektů.
Akce! Auta pronásledovatelů se pohybují za patřičných pyrotechnických efektů.
Foto Jirka Šplíchal (21. 5. 2007)
Kromě vozidel s filmovou rolí, technických vozů, cateringu a hasičského dohledu se akce zúčastnila i helikoptéra, které měla na přední části umístěn nosič kamery. Vše probíhalo za plného železničního provozu na lokálce, ovšem samozřejmostí byla přísná bezpečnostní opatření. Přítomný zaměstnanec ČD byl ve stálém rádiovém spojení s vlaky na lokálce, s výpravčím v Pňovanech a dvěma členy štábu, kteří každý na jednom břehu hlídali volnost trati. Ti také zajišťovali, aby se ve chvílích, kdy se jelo "na ostro", neobjevil v záběru náhodný houbař či turista.
Točí se na blahoustském břehu. Hlavní hrdina jede v prvním voze.
Točí se na blahoustském břehu. Hlavní hrdina jede v prvním Hummeru.
Foto Jirka Šplíchal (21. 5. 2007)
Také několik chatařů z okolí se přišlo podívat, neboť rachot helikoptéry, dunění vozů a režisérův tlampač nešlo do dáli přeslechnout. Filmovalo se na několika místech vždy z více pohledů, na přejezdu z obou stran, na mostě i obou březích. Kamera jednou stála na místě, častěji se však pohybovala, ať už na nástavbě auta nebo na zmíněné helikoptéře. Každý záběr se, jak už to bývá, několikrát opakoval a tak celý natáčecí den trval bezmála 11 hodin.
Helikoptéra zkouší nalétávat na most v době přestávky natáčení. Kameramanský vůz na mostě. Hasičský dozor se loučí po natáčení.
Večer kolem 19. hodiny konečně utichly všechny motory a filmaři začali vyklízet pole. Most se opět ponořil do klidu a jako připomínka do budoucna zůstal jen širší násep a trámkové výztuhy v mostní konstrukci, které odolaly řádění vozů. Odcházel jsem pobaven i obohacen o nové poznatky. Ve filmové branži je velice zajímavé srovnání výsledku a pohledu zevnitř. Možná, že právě okolnosti natáčení mě donutí zajít si na Babylon A. D. do kina nebo si pořídit DVD.
Dotočeno. Členové štábu si nenechali ujít krásný výhled do zdejšího kraje.
Dotočeno. Členové štábu si nenechali ujít krásný výhled do zdejšího kraje.
Foto Jirka Šplíchal (21. 5. 2007)

Odkazy

Lokálka Pňovany - Bezdružice
J. Šplíchal, webmaster: J. Šplíchal
vytvořeno: 28. 7. 2007