Lokálka Pňovany - Bezdružice

Strahov

Výletnická romantika zastávky Strahov. Turisté po celodenní vycházce údolím Hadovky čekají na svůj vláček, aby je opět odvezl do civilizace.
Výletnická romantika zastávky Strahov. Turisté po celodenní vycházce údolím Hadovky čekají na svůj vláček, aby je opět odvezl do civilizace.
Foto M. Klas, 1. července 2007
Jméno zastávky: Strahov (Strahof)
Otevřena: 6. června 1901
Umístění: kilometr 15,5
Nadmořská výška: 444 m.n.m
Význam stanice - zastávky: zastávka na znamení se zděnou typizovanou nádražní budovou
Spádová oblast: osady Strahov a Okrouhlé Hradiště
Bezbariérovost: nástup a výstup vozíčkářů jen se značnou pomocí okolí
Zastávka na starých fotografiích a filmových záběrech: ODKAZ

Zastávka Strahov je především známá jako cíl cesty mnoha výletníků a trempů, kteří z ní pokračují údolím Hadovky na hrad Gutštejn, Falkenštejn, na poutní místo Šipín či do městečka Úterý. Proti proudu Hadovky se dá dojít na hrad Švamberk - Krasíkov. Osada Strahov se nachází 2 km nad zastávkou a správou náleží pod obec Horní Kozolupy.
Poněkud oprýskaná budova zastávky Strahov.
Poněkud oprýskaná budova zastávky Strahov.
Foto M. Klas, 1. července 2007
K typizované budově zastávky patří zachovalé dřevěné záchodky. Vlastní budova sloužila patrně jako domov traťového dělníka. Jízdenky se ve Strahově vydávaly nejprve pouze ve vlaku, pak údajně ještě v obecním hostinci. Prodej jízdenek ve stanici byl zřízen až v roce 1923 na popud jednoho z hlavních akcionářů lokální dráhy, knížete R. Kubínzkého z Trpíst. Jízdenky vydávala manželka traťového dělníka za úplatu 30 Kč měsíčně. Správní rada místní dráhy nechala pořídit potřebné vybavení pro výdej jízdenek v ceně 1069 Kč. Jak se můžeme z dokumentů dočíst, frekvence ze zastávky v roce 1922 byla 2972 osob, při tržbě 23 766 Kč. Prodej jízdenek na Strahově byl patrně zrušen již ve třicátých letech minulého století, čekárna sloužila svému účelu asi do počátku osmdesátých let, než ji začal využívat současný nájemník budovy. Budova zastávky je dnes zchátralá a její historická podoba znehodnocena stavebními úpravami. Na jaře 2008 začala výměnou střešní krytiny její rekonstrukce. Pokračovala však až během letních měsíců roku 2016 fasádou budovy. Panelové nástupiště dimenzované na třívozovou soupravu o délce 40 metrů bylo vybudováno v roce 1980.
Shoda jména zastávky s jedním z pražských klášterů byla příčinou kuriózní historky. Strojvedoucímu lokálky bylo jednou divné, proč vystupuje skupina cizojazyčně mluvících jeptišek v tak odlehlé zastávce. Hatmatilkou hlava ruka nakonec z jeptišek získal informaci, že jedou do kláštera na konferenci. Dalo pak práci jim vysvětlit, že v údolí Hadovky žádný klášter rozhodně nenajdou.
Poněkud neromantický pohled na budovu zezadu.
Poněkud neromantický pohled na budovu zezadu.
Foto M. Klas, 1. července 2007

Turistické informace

První zmínky o vsi Strahov pochází z roku 1379. Zástavba je soustředěna stranou od silnice kolem oválné návsi s parčíkem a malou kaplí, spojenou s malou požární zbrojnicí. V horní části návsi stojí socha sv. Jana Nepomuckého s andílky. Samota ležící v bezprostřední blízkosti železniční zastávky se jmenuje Machařov. Byl tu statek, v jehož okolí jsou dodnes patrné parkové úpravy a mlýn, který využíval sílu vody v Hadovce. Dnes jsou stavení využívána převážně k rekreačním účelům. Na rozvalinách Machařovského mlýna je vybudována rekreační chata, stejně jako na nedalekém Papírovém mlýně, vzdáleném asi 1 km po proudu Hadovky.
Je více než 20°C pod nulou a ze zastávky Strahov se rozjíždí ranní spoj do Pňovan.
Je více než 20°C pod nulou a ze zastávky Strahov se rozjíždí ranní spoj do Pňovan.
Foto M. Klas, 27. prosince 1996
Na zastávku Strahov každoročně přivábí mnoho turistů a trempů zdejší pěkná příroda. Výletníci naleznou asi 200 m pod zastávkou ukazatel značených turistických cest. Celý tok Hadovky kopíruje červená značka. Vyrazíte-li po ní proti proudu, dovede vás okolo Studánky lásky k Balcarovu mlýnu a dále malebným údolím až do Zhořce a Teplé. Odbočením na žlutou u Balcarova mlýna se dostanete na hrad Krasíkov a Ovčí vrch, na jehož vrcholu se nachází rotunda a pomník selského povstání v roce 1680. Oba tyto vrcholy vévodí celému okolí.
Gutštejn - podle mnohých nejromantičtější zřícenina hradu v Čechách.
Gutštejn - podle mnohých nejromantičtější zřícenina hradu v Čechách.
Foto M. Klas, 9. září 2006
Zvolíte-li cestu po proudu Hadovky, dojdete po slabé hodince k hradu Gutštejn, na Šipín nebo dále po zelené značce až do Úterý. Všude na vás bude dýchat atmosféra starých časů, kdy údolími proudily povozy, vezoucí obilí do mlýnů, nebo výrobky textilních manufaktur na Bezdružicku. Ať zvolíte ten či onen směr, vždy můžete cestu ukončit v Konstantinových Lázních nebo Bezdružicích. Kolem zastávky Strahov prochází krátká spojovací cyklotrasa č. 2225 Strahov - Okrouhlé Hradiště. Na této trase bývá dobrodružnější cyklistické brodění přes Hadovku nedaleko vlakové zastávky.

Kudy z nudy?

  • Ze zastávky po červené půjdeme údolím Hadovky kolem hradu Gutštejn pod Šipín. Pak podél Úterského potoka po zelené značce k mostu u Horských Domků. Zde doprava na silnici a přes Trpísty (barokní zámek) dojdeme bez turistické značky na zastávku Trpísty. Celkem asi 14 km.
  • Ze zastávky po červené půjdeme údolím Hadovky kolem hradu Gutštejn pod Šipín. Od Šipína po zelené pak putujeme proti proudu Úterského potoka kolem mlýnů, pevnůstek a zbytků hradu Falkenštejn až k ústí Nezdického potoka. Zde se napojíme na modrou značku se kterou vystoupáme na Špičák. Z vyhlídky na vrcholu již pohodlně dojdeme do Bezdružic. O něco snadnější je cesta v opačném sledu, ušetříme si stočtyřicet výškových metrů stoupání. Celkem včetně malých zacházek k zřícenině hradu Falkenštejn a ke kostelu na Šipíně 20,5 km.
  • Od rozcestníku pod zastávkou Strahov se vydame po červené doleva proti proudu Hadovky. Kolem viaduktu přes říčku a Studánky lásky dojdeme k rozcestí pod Krasíkovem. Odsud pokračujeme po žluté značce nejprve silnicí a poté lesem pod vrchol Krasíkova. Lesní cestou pak zakrátko vyjdeme na vlastní vrchol. Z Krasíkova sestoupíme opět po žluté k bývalému krasíkovskému pivovaru a odsud po modré pokračujeme polní cestou přes Čeliv do Konstantinových Lázní. Z lázní jdeme po žluté značce silnicí přes ves Okrouhlé Hradiště a samotu Daňkov ke zřícenině hradu Gutštejn. Z rozcestí pod hradem půjdeme doprava po červené, která nás zakrátko dovede opět na zastávku Strahov. Celkem 22 km.
Přes prázdniny je údolí Hadovky u zastávky Strahov místem konání letních  táborů. Jejich osadníci dokáží místní motoráček nečekaně zcela přeplnit.
Přes prázdniny je údolí Hadovky u zastávky Strahov místem konání letních táborů. Jejich osadníci dokáží místní motoráček nečekaně zcela přeplnit.
Foto M. Klas, 1. července 2007

Webové odkazy

Lokálka Pňovany - Bezdružice
M. Klas, webmaster: J. Šplíchal
vytvořeno: 12. 7. 2007, aktualizace 12. 1. 2017