Lokálka Pňovany - Bezdružice

Cebiv

Nádražní budova, bývalé staniční záchodky a dnes již také zbořená budova obilného skladiště na unikátní fotografii z počátku let osmdesátých.
Nádražní budova, bývalé staniční záchodky a dnes již také zbořená budova obilného skladiště na unikátní fotografii z počátku let osmdesátých.
Foto J. Bízek (1980?)
Jméno stanice: 1901 Čebiv (Zebau), Cebiv (někdy po roce 1924)
Otevřena: 6. června 1901
Umístění: kilometr 12,7
Nadmořská výška: 475 m.n.m
Význam stanice - zastávky: dopravna s kolejovým rozvětvením, typizovaná přízemní staniční budova
Spádová oblast: obec Cebiv a osada Bezemín
Bezbariérovost: nástup a výstup vozíčkářů jen se značnou pomocí okolí
Zastávka na starých fotografiích a filmových záběrech: ODKAZ

Stanice Cebiv má tři koleje. Bližší k budově je manipulační, přímá dopravní a poslední bývala vlečkou manipulačního skladu dřeva Lesní společnosti Stříbro. Skladiště s vlečkou bylo zprovzněno patrně v roce 1958 a sloužilo až do roku 2011(?). Dnes se dřevo občas ještě nakládá na manipulační kolejí č. 3 a tak je Cebiv poslední stanicí na trati, kam občas zavítá manipulační vlak. Typizovaná staniční budova byla po letech chátrání rekonstruována v roce 2006. Budovu obývají nájemníci, prodej jízdenek ve stanici byl ukončen v osmdesátých letech (patrně 1987). Během traťové výluky z Trpíst do Bezdružic byly ve dnech 22. a 23. listopadu 2007 obnoveny ve stanici výhybky č.2 a 4. Dále bylo opraveno odvodnění stanice.
Zadní strana staniční budovy v Cebivi těsně před rekonstrukcí.
Zadní strana staniční budovy v Cebivi těsně před rekonstrukcí.
Foto M. Klas, 15. dubna 2006
U staniční budovy stálo dřevěné skladiště s nakládací rampou. V roce 1955 byla rampa odbourána pro dosažení průjezdního profilu. Důvodem bylo zavedení dopravy podle předpisu D2. V Cebivi začali v tomto roce sloužit výpravčí a první kolej od budovy se stala dopravní. Dřevěné skladiště bylo zbořeno až v roce 1999. Jeho existenci dnes dokazují zbytky základů. Mezi skladištěm a nádražní budovou je dochována 14 metrů hluboká studna, kdysi součást vodního zařízení pro zbrojení parních lokomotiv. Patrně s ohledem na nedostatečný přítok do studny bylo zařízení brzy zrušeno a nahradilo jej čerpání vody z potoka Hadovky v km 16,9.
Schéma stanice Cebiv ze starých služebních materiálů.
Schéma stanice Cebiv ze starých služebních materiálů.
V roce 1929 bylo v Cebivi vybudováno na pňovanském zhlaví obilné skladiště hospodářského družstva. Po roce 1982 bylo odprodáno, zbouráno a získaný materiál použit na stavbu rodinného domu. Dřevěná přístavba, která ze skladiště zbyla, je využívána místním občanským sdružením. V místech dnešní zahrádky stávaly kdysi také dřevěné záchodky, stejné jako v ostatních zastávkách. Na počátku 20. století se uvažovalo o stavbě železniční trati Mariánské Lázně - Michalovy Hory - Olbramov - Cebiv. Projekt nebyl realizován a malá Cebiv tak přišla o možnost být železničním uzlem.
Těsno bývá v Cebivi, pokud na vlečkovou kolej místního dřevoskladu (vlevo) dorazí manipulační vlak.
Těsno bývá v Cebivi, pokud na vlečkovou kolej místního dřevoskladu (vlevo) dorazí manipulační vlak.
Foto M. Klas, 13. dubna 2007
Dne 17. prosince 1962 bylo dáno do provozu světelné zabezpečovací zařízení na přejezdu v km 12,59 před dopravnou Cebiv, doplněné světelným krycím návěstidlem. Náhrada původního zařízení typu VÚD novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením jiného typu byla provedena v roce 1991. Ve směru z Trpíst do Cebivi se aktivuje automaticky jízdou vlaku, v opačném směru a při posunu ve stanici se musí uvést do činnosti ze služební místnosti v nádražní budově. Stav zařízení byl dirigujícímu dispečerovi signalizován tónem v traťovém telefonu, který byl slyšitelný při každém prozvonění. V současnosti je výstražný stav přejezdu strojvedoucímu signalizována ve směru do Pňovan světelným krycím návěstidlem ve stanici, při jízdě od Trpíst je přejezdníkem umístěným 300 metrů před přejezdem. Přejezdník byl aktivován až 9. prosince 1999.
Budova stanice Cebiv po rekonstrukci. V místech zahrádky kdysi bývaly dřevěné záchodky.
Budova stanice Cebiv po rekonstrukci. V místech zahrádky kdysi bývaly dřevěné záchodky.
Foto M. Klas, 1. července 2007
Na manipulační koleji č. 3 lze najít patrně nejstarší použitou kolejnici na trati z roku 1907.
Na manipulační koleji č. 3 lze najít patrně nejstarší použitou kolejnici na trati z roku 1907.
Foto M. Klas, 1. května 2011

Turistické informace

Obec Cebiv je rozložena po obou stranách údolí Kozolupského potoka. Je zde pohostinství, prodejna potravin a pošta. Poprvé je zmiňována v roce 1115 v tzv. kladrubském falzu. Na návsi stojí socha Panny Marie Imacullaty z 1. pol. 18. stol a na mostě pod zámkem je socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1737. V Cebivi dnes žije 244 obyvatel. Blízké okolí obce zajímavé turistické cíle nenabízí, za zmínku stojí pouze zachovalé mohylové pohřebiště u Bezemína. Obcí prochází cyklotrasa č. 2215 Černošín - Trpísty.
Barokní zámek v Cebivi.
Barokní zámek v Cebivi.
Foto M. Klas, 15. dubna 2006
Dominantou obce je barokní zámek, vybudovaný na zbytcích gotické tvrze před rokem 1543. Největších stavebních úprav zámek doznal v držení Löwensteinů, v interiéru jsou dochovány frakmenty drobných stavebních prvků a maleb z 18. století. V době socialistického zemědělství byl stavbou hospodářských objektů úplně zničen zámecký park, dodnes siluetu obce hyzdí torza velkých ocelových zásobníků. Do roku 1998 byl zámek využíván jako jídelna a kuchyně zemědělského podniku, dnes na své znovuzrození a nové využití čeká.
Zadní část zámku. Socialistická zahradní architektura v bývalém zámeckém parku.

Webové odkazy

Lokálka Pňovany - Bezdružice
M. Klas, webmaster: J. Šplíchal
vytvořeno: 12. 7. 2007, aktualizace: 10. 10. 2018