Lokálka Pňovany - Bezdružice

Blahousty

Blahousty
Zastávka Blahousty
Foto M. Klas, červenec 2003
Jméno stanice: 1901 Malevice (Malowitz), 1902 - 1924 Malevice-Blahousty (Malowitz-Plahussen), 1924 - 1938 Malovice-Blahousty, 1938 Blahousty
Poz. ve válečném JŘ r. 1944 je však zastávka opět uváděna pod názvem Malowitz-Plahussen.
Otevřena: 6. června 1901
Umístění: kilometr 3,5
Nadmořská výška: 433 m.n.m
Význam stanice - zastávky: bývalé nákladiště s kolejovým rozvětvením a nakládací rampou. Dnes zastávka na znamení.
Spádová oblast: osady Blahousty, Malovice a rekreační oblast Hracholusky
Bezbariérovost: nástup a výstup vozíčkářů jen se značnou pomocí okolí
Zastávka na starých fotografiích a filmových záběrech: ODKAZ

Železniční zastávka se nachází mezi dnešními osadami Blahousty a Malovice. Z každé osady je to na zastávku asi kilometr chůze po místní asfaltové silnici. S ohledem na řídké osídlení obou obcí má dnes zastávka mnohem většího významu pro obyvatele chat na severním břehu Hracholuské přehrady.
Budova nádraží je obývána nájemníkem, ovšem nachází se v nevalném technickém stavu. Na letité omítce jsou dodnes patrné zbytky německého nápisu Malowitz. Zachovány jsou i původní dřevěné záchodky, které však již neplní svoji funkci a jsou v havarijním stavu. Existuje i těleso nakládací rampy, dřevěné skladiště bylo zlikvidováno kolem roku 1978. Prodej jízdenek ve stanici se zavedl v roce 1930, byl však patrně brzy zrušen. Prefabrikované 40 metrů dlouhé nástupiště vylepšilo zastávku v roce 1980. Blahousty byly až do zavedení elektřiny v roce 1955 poslední zastávkou na trati, kde se svítilo petrolejovými lampami. Okolí budovy stanice prošlo částečnou rekultivací na přelomu let 2010/2011, kdy byla zrušena přednostovská zahrádka u bývalých záchodků a plot vytrhán. K rekonstrukci vlastní nádražní budovy SŽDC přikročila během května 2016.
Dvoukolejné kolejiště nákladiště Blahousty sloužilo svému účelu až do roku 1978, kdy byla manipulační kolej snesena během rekonstrukce traťového svršku v úseku Pňovany - Trpísty. Kolejiště se nezvykle nacházelo v oblouku o poloměru 200 metrů. Blahousty se pro nakládku a vykládku vozů využívaly výjimečně, ale někdy se zde odstavovala nadměrná zátěž nákladních vlaků. Kvůli prudkému stoupání od mostu přes Mži bylo občas nutné rozdělit těžký nákladní vlak v Pňovanech na dva díly. Blahousty pak sloužily k manipulačnímu odstavení vozové zátěže, než se lokomotiva s druhou částí vlaku vrátila od Pňovan.
Lokálka Pňovany - Bezdružice
M. Klas, webmaster: J. Šplíchal
vytvořeno: 4. 4. 2007, aktualizace 12. 1. 2017