Lokálka Pňovany - Bezdružice

Návrat do třicátých let na trati Pňovany - Bezdružice
(15. - 16. července 2006)

Návrat do třicátých let na trati z Pňovan do Bezdružic, aneb 105. výročí trati, proběhlo o víkendu 15. - 16. července 2006. Parní vlaky, motorový vůz Věžák, historická auta, motocykly, jízdní kola, četníci, železničáři, cestující v dobovém oblečení, dobré jídlo, Chodovar, nádherné počasí a především skvělá nálada a spokojenost stovek návštěvníků - to všechno bylo k vidění v Bezdružicích a okolí. Všem, kteří uplynulý půlrok strávili náročnou přípravou akce, moc díky za pěkný víkend!! Více se k této akci na stránkách vrátíme, zatím si víkend přiblížíme na fotografiích.
P.S.: Snažím se zachovávat pravidla slušnosti (o autorských právech ani nemluvě) a tak pokud si stáhnete fotografie ze stránek, bez souhlasu autora je není dovoleno veřejně používat, o komerčním využití ani nemluvě.
Míra Klas (mk)

Pátek 14. července 2006

Konvoj s historickými vozidly a Regionovou odstavený v Pňovanech.(mk) Konvoj č.1 s Tranzistorem 742.264 krátce po příjezdu do Bezdružic.(mk) Připravit Velkého bejčka 423.009 z transportní do provozní podoby si vždy vyžádá značné úsilí čety.(mk)
Již zatopená 423.009 neušla pozonosti místních Pánů kluků.(mk) 423.009 opět v Bezdružicích - v místní výtopně byla tato lokomotiva nalezena po skončení II. světové války.(mk)

Sobota 15. července 2006

 Nákladní parní vlak nedaleko zastávky Strahov.(mk) Parní náklaďák v tradičním fotogenickém oblouku trati u Cebivi.(mk) Pňovanský most.(mk)
Osobní parní vlak s lokomotivou 423.009 projíždí pod hradem Krasíkov nedaleko Kokašic.(mk) Parní vlak na přejezdu k Kokašic míjí historické automobily a motorky.(mk) Zatčení vlakového zloděje četnickou hlídkou na nádraží v Konstantinových Lázních.(mk)
Návštěvnický ruch na nádraží v Bezdružicích po příjezdu parního vlaku.(mk) V Bezdružicích proběhlo také vřelé setkání majitelů historických aut a jízdních kol.(mk) Malý obdivovatel.(mk)
Kapesní parní oračka budila pozornost zejména u dětí, které měly díky své velikosti výsadní právo na svezení.(mk) Krásné dámy a fešní muži v družném hovoru na nádraží v Bezdružicích.(mk) Pan četník dohlíží na parní válec.(mk)
Často originální exponáty z historie obce a lokálky byly k vidění v Kulturním domě Bezdružice.(mk) Dobrá nálada a půvabné cestující v parním vlaku do Trpíst.(mk) Nejvíce veselo a plno bylo na plošinkách vozů. Škoda že podobné vagony již nejsou v běžném provozu.(mk)
Výstava z historie železnice v prostorách oživlé stanice Kokašice.(mk) Motorový vůz Regionova nasazený mimořádně na pravidelných vlacích lokálky budil pozornost dětí a dospělých i ve stanici Kokašice.(mk) Všechny pravidelné spoje lokálky byly ten den plně obsazeny. Na obrázku v Konstantinových Lázních přihlíží dav cestujících příjezdu Regionovy.(mk)
Posun v Bezdružicích.(mk) Nakládání parního válce na podvalník.(mk) V podvečer hektického dne si již rádi sedli jak přihlížející i železničáři .(mk)
Pracovní porada.(mk) Značkový Tranzistor.(mk)
Pěkný i když náročný den nakonec ukončili pořadatelé z Plzeňské dráhy a jejich přátelé setkáním u ohně před výtopnou.(mk) V družném hovoru.(mk) Pějeme národní písně.(mk)
Kafemlejnek a Věžák pózují nočním fotografům. (jš) Na vedlejší koleji spí souprava Regionova. (jš) Spouště už docvakaly, Věžák má do rána oddych. (jš)

Neděle 16. července 2006

Pochod na podporu dostavby trati Bezdružice - Teplá

Autobus RTO zajišťující NAD Bezdružice - Teplá odpočívá na nádraží v Teplé.(mk) Nedaleko zhlaví stanice Teplá směrem na Mariánské lázně by odbočoval násep trati do Bezdružic. (jš) Účastníci pochodu na podporu dostavby trati z Bezdružic v Teplé na silnici u kláštera. (mk)
Z tohoto místa je pěkný pohled na městečko Teplá. (jš) Pohled do areálu kláštera od vstupní brány. (jš) Řeka Teplá protéká přímo parkem patřícím ke klášteru. (jš)
V tomto zajímavém kraji zanechala každá historická epocha svůj otisk. (jš) Pobořený velkostatek možná kdysi dávno zásoboval církevní hodnostáře. (jš) Obyvatelky místních pastvin si se zájmem prohlížejí účastnice pochodu. (jš)
Neznámý účastník pochodu pomocí této návěsti ze šišek rozehnal všechny pochybnosti o cíli a účelu cesty. (jš) Zdejší zachovalá příroda nabízí skutečnou pastvu pro oči. (jš) Odbočka k minerálnímu prameni uprostřed lesů. (jš) Kdo zanedbal pitný režim, stačí se shýbnout mezi kapradí pro doušek minerálky. (jš)
Pastviny, louky a lesy - takový je kraj kolem Bezdružic a Teplé. (jš) Siesta v trávě. (jš) Po návratu do Bezdružic čekal motorový vůz M 120.417 právě na odjezd do Pňovan. (mk)

Na akci Návrat do třicátých let se podílely následující organizace, sdružení a obce

 • Plzeňská dráha
 • České dráhy (Plzeň, Šumperk, Letohrad, Rakovník, Lužná u Rakovníka, Pardubice)
 • Obce Bezdružice, Konstantinovy Lázně a Trpísty
 • Hotel Jitřenka, Konstantinovy Lázně
 • Camp La Rocca, Konstantinovy Lázně
 • Zámecká kavárna v Bezdružicích
 • Škoda - Bus klub, Plzeň
 • Rodinný pivovar Chodovar, Chodová Planá
 • František Čečil - historická auta a motorky
 • Eva Barnová - historická kola
 • Výtopna Zlíchov
 • Hasiči Tachov
 • Otec a syn Simbartlovi, Plzeň - Výstava historie železnice
 • Antonín Jílek (výstava k historii jízdenek Pardubice)
 • Muzeum na demarkační linii, Rokycany
 • Oděvní ateliér Ogg
 • Četnická pátrací stanice Praha
 • Společnost pro veřejnou dopravu
Evropský zemědělský orientační a záruční fond
Lokálka Pňovany - Bezdružice
M. Klas, webmaster: J. Šplíchal
vytvořeno: 19. 7. 2006, aktualizace 28. 7. 2006