Lokálka Pňovany - Bezdružice

Vlídná nádraží - Bezdružická lokálka

AKTUÁLNĚ 2011

Pracuje se i v Blahoustech

Ve spolupráci s obcí Erpužice proběhla v sobotu 9. dubna 2011 druhá brigáda na zvelebení železniční stanice Blahousty, která katastrálně pod obec spadá. Ta první proběhla na podzim, kdy se podařilo zlikvidovat starý plot a křoviny. Díky angažovanosti starosty obce pana Uhlíře, byl tentokrát objednán kolový bagr a nákladní automobil Praga V3S. Těžké technice nedalo velkou práci vytrhat staré betonové sloupky oplocení bývalé zahrádky, o kterou nynější podnájemníci na nádraží nepečují řadu let.
Dalším úkolem bylo odstranit betonové spojnice mezi sloupy a terén celkově zarovnat. Na dokončovacích prácích se podíleli čtyři dobrovolníci z fotbalového klubu Jiskra Erpužice, zástupce obce pan Londy, bagrista Šámal a člen občanského sdružení Plzeňská dráha Honza Míkovec. Na závěr padl návrh na dovezení několika Tater ornice, která by posloužila pro finální povrchovou úpravu a osetí travinou. Uvedený záměr je zatím jednání.
Do budoucna se v místech bývalé zahrádky podle projektu Vlídná nádraží vysadí stromy a keře, vybuduje malé venkovní posezení a z bývalých dřevěných záchodků, které jsou historickou památkou, vznikne možná technické zázemí pro cykloturisty. Využití vlastní nádražní budovy je zatím ve hvězdách, nutno podotknout, že v posledních letech značně chátrá. Současný nájemník se o ni moc nestará.

Je potřeba ocenit snahu obce Erpužice o zvelebení svého nádraží před nadcházejícími oslavami 110 let trati. Jen tak dál!!

Jarní brigáda v Trpístech a Bezdružicích

O víkendu 12.-13. března 2011 proběhla na trati do Bezdružic jedna z oblíbených brigád. Celkem patnáct z nás se jí zúčastnilo a udělalo zase pořádný kus práce. Okolí stanice Trpísty je opět lehčí o náletové křoviny a různé pochybné harampádí, nástupiště vysmejčené natruc některým "osobám", které si bohužel stanici v poslední době vybrali jako cíl svých destruktivních choutek. Při jedné z těchto výprav, byly bohužel odcizeny některé záložní klíče od výhybek uschované v budově, proto musely dočasně všechny vlaky lokálky před každou výhybkou zastavit, aby se strojvedoucí přesvědčil o jejím správném postavení.
V Bezdružicích spojená drážně - četnická brigáda úderné práce se také poctivě snažila. Zejména na budoucím muzeu dráhy a na četnické stanici. Práce pokročily i na restaurování nového přírůstku muzea, originálních drážních hodin. Viz Tachovský deník
Večer jsme pak u grilu a Chodovaru bilancovali vynaložené úsilí a probírali organizační záležitosti nadcházejících oslav 110. let trati. Co všechno bude v červenci v Bezdružicích k vidění bude zřejmé až během dubna, kdy se dozvíme výsledky podaných žádostí o finannční přispěvky.
Do Trpíst jsme se ještě vrátili 26. března douklidit hromady odpadu, které vznikly demolicí "kurníkového zátiší" v porostu pod stanicí. Hromady plechů, cihel, prorostlého pletiva a dalšího nepořádku nám nakonec daly zabrat ještě více než samotná likvidace bud.

Historie projektu Vlídná nádraží - Bezdružická lokálka

Rok 2007


Plzeňský deník, 14. 3. 2007
Jiří Kohout


NÁDRAŽÍ BUDOU HEZČÍ (redakčně kráceno)
Lepší prostředí na venkovských zastávkách a nádražích, to je cílem iniciativy několika subjektů, jejichž zástupci si vlakem projeli železniční trať Pňovany - Bezdružice. Právě tato trať se stane v rámci republiky pilotním projektem.
Mezi Bezdružicemi a Pňovany už je několik nádražních budov opraveno. Shodli jsme se, že zlepšení kvality prostředí venkovských nádraží působí pozitivně, a proto v tom chceme pokračovat, řekl Marek Plochý z Krajského centra Českých drah v Plzni, které je jedním z partnerů projektu. Cílem je dotvořit především okolí zastávek a nádraží, včetně zeleně a květinové výzdoby, dodal Plochý. Partneři projektu chtějí spolupracovat i se školami a obyvateli jednotlivých obcí na trati, aby lidé získali k železnici užší vztah. Projekt by měl být realizován ve spolupráci s asociací Entente Florale CZ, místními obcemi a neziskovými organizacemi.
Lokálkou se v pondělí do Bezdružic svezla také náměstkyně krajského hejtmana Olga Kalčíková. Po této trati jsem dnes jela poprvé a jsem z ní nadšená.
Iniciativu vítají i obce na trati. Příjemně nás tato myšlenka potěšila, uvedl starosta Bezdružic Jan Soulek. Pro nás je železnice důležitá z hlediska spojení s okolním světem, a když lidé najdou na zastávkách lepší prostředí, mohou ji začít více využívat a může to také přilákat turisty, dodal.
Účastníci jednání v Bezdružicích.
Účastníci jednání v Bezdružicích.
Foto archiv redakce, 12. března 2007

Rok 2008


Společné setkání projektu Vlídná nádraží - 8. srpna 2008
Projekt Vlídná nádraží Bezdružicka vstupuje letošním rokem do své nové etapy. Veřejná schůzka na nádraží v Cebivi a v Bezdružicích, konaná 8. srpna 2008, měla za cíl získat názory místních obyvatel na vylepšení nádraží a pokusit se je do projektu zainteresovat.
Schůzky v Cebivi se zúčastnila ředitelka AEF CZ – Souznění Ing. Drahomíra Kolmanová a studentka - projektantka Bc. Marie Římanová, jednatel Plzeňské dráhy Ing. Marek Plochý, vedoucí MAS Český Západ Miroslava Válová, Miroslav Klas ze Společnosti pro veřejnou dopravu, starostka obce Cebiv Zdeňka Řezníčková, starosta obce Kokašice Václav Panoš a jako majitelé budov zástupci Správy dopravní cesty (SDC) František Tykal a Pavel Schejbal. Kromě pořadatelů se schůzky zúčastnilo asi 20 místních obyvatel.
Na začátku jednání byly shromážděny podněty od obyvatel. Na cebivském nádraží místní negativně vnímali chybějící květiny, lavičky, záchodky a v zimním období uzavřenou čekárnu. Paní starostka Řezníčková dohodla se zástupci SDC na postup údržby okolí budovy: SDC zajistí první seč porostů, poté bude obec Cebiv území soustavně udržovat. Apelovala také na otevření čekárny v ranních hodinách kvůli dětem a nabídla, že obec je schopna zajistit úklid, odemykání a zamykání. Pan Tykal (SDC) přislíbil projednání možnosti pronájmu čekárny obci za symbolický poplatek. Paní místostarostka Jonášová sdělila, že obec Cebiv vyhlásila soutěž v čistotě – rozdělila obec na části a svěřila je jednotlivým skupinám dětí. Výsledky jsou viditelné. Tento model bude pokračovat při úpravách okolí budovy nádraží – děti souhlasí a rády se budou na úpravách a péči podílet.
Cebiv - účastníci jednání. Cebiv - pí. Válová, ing. Kolmanová a ing. Plochý. Bezdružice - jednání v bistro vozu.
V krátkosti se debata dotkla zvelebení stanice Kokašice. Jako negativum zde byl vyhodnocen neustálý nepořádek v okolí a chátrající zarostlá nákladová rampa. Starosta obce však poukázal na velkou docházkovou vzdálenost na zastávku, kvůli níž obyvatelé využívají především autobusové dopravy a automobily. Mnohaleté snahy Kokašic o vybudování nové zastávky u přejezdu blízko obce nebyly dosud vyslyšeny. M. Plochý (PD) na druhou stranu poukázal na velkou historickou hodnotu nádraží a potřebnost při pořádání tradičních akcí s železniční technikou na lokálce. Na závěr M. Plochý sdělil přítomným úmysl SŽDC v dohledné době nabídnout staniční budovy na lokálce k odprodeji, protože pro vlastní železniční provoz jsou již téměř nepotřebné. V této souvislosti také upozornil M. Klas přítomné starosty, na příležitost využít budovy pro turistický ruch podle úspěšného vzoru Jindřichohradeckých místních drah.
Poté se účastníci přesunuli do turisty velmi oblíbené zastávky Strahov, na jejíž budově byla výměnou střešní krytiny zahájena v letošním roce rekonstrukce. Účastníci setkání zde ve shodě požádali zástupce SDC o maximální respektování historické podoby budovy včetně originálních dřevěných záchodků a přírodního okolí, které je mezi návštěvníky velice ceněno.
Zastávka Strahov.
Diskuze nad řešením nástupiště zastávky Strahov.
Foto M. Klas, 8. srpna 2008
V Bezdružicích jednání pokračovalo v bistrovagónu Českých drah. Zde byly diskutovány terénní úpravy v souvislosti s plánovanou stavbou malého bus terminálu u nádraží, dosazení prvků podkreslující historický ráz nádraží a doplnění drobných prvků pro návštěvníky a děti. M. Plochý se zmínil o dlouhodobých legislativních průtazích se získáním místního skladiště pro plánované muzeum lokálky.
Stav nádraží v Konstantinových Lázních byl vyhodnoceno jako vcelku vyhovující, díky jeho nedávné rekonstrukci a zájmu obyvatel o jeho okolí. Velmi negativně je však vnímáno nefungující WC a malá provázanost se zázemím blízkého autobusového nádraží.
Všechny podněty z jednání byly pečlivě zaznamenány a budou sloužit jako podklad pro zpracování architektonické studie všech zmíněných nádraží, která bude podkladem pro další opatření a investice.
Věřme, že se vše povede a místním návštěvníkům krásného regionu Konstantinolázeňska budou zvelebená nádraží brzy a nadlouho dobře sloužit.
Jednání v Bezdružicích
Diskuze nad návrhy projektantky Marie Římanové na nádraží v Bezdružicích během pracovní schůzky účastníků projektu. Jedná se mimo jiné zúčastnil také starosta města Mgr. J. Soulek a poslanec Ing. K. Šidlo.
Foto M. Klas, 10. října 2008

Rok 2009


Studie úprav okolí stanic a zastávek na žel. trati Pňovany - Bezdružice,
úsek Cebiv - Bezdružice

Studie vytvořena ve spolupráci s občanským sdružením Plzeňská dráha, Mikroregionem Konstantinolázeňsko, Správou dopravní cesty Plzeň, s obcemi Cebiv – Kokašice – Strahov – Konstantinovy Lázně a městem Bezdružice, s Českými drahami, vlastníky, nájemci, uživateli a veřejností.

Ke stažení plánky stanic:

Investor studie: Asociace Entente Florale CZ - Souznění, o.s.
NKP Vyšehrad, V pevnosti 159/5b
128 00 Praha 2
e-mail: EntenteFlorale@email.cz
Zpracovatel: Bc. Marie Římanová
Zdroj: Mf Dnes 30. 7. 2009

Radnice chtějí od státu zdarma vlaková nádraží
Všech sedm nádraží na lokální trati Pňovany - Bezdružice chtějí převzít zdarma od státu města a obce v Plzeňském kraji, do jejichž katastru železniční budovy a pozemky patří. Zastupitelstva už bezúplatný převod schválila a do poloviny srpna zašlou žádost Správě železniční dopravní cesty. Ta se převodu nebrání.
„Postoj SŽDC je vstřícný. Převod nádraží na obce by byl pilotním projektem, který by po vyzkoušení mohla státní firma využívat také v jiných regionech,“ uvedla Mirka Válová z Místní akční skupiny Český západ, jež projekt zastřešuje.
SŽDC před rokem nabídlo budovy obcím k prodeji. V případě nezájmu měly skončit v soukromých rukou. Města slíbila, že se budou o nádraží starat, chtějí zabránit tomu, aby stanice po prodeji soukromníkům zanikly anebo sloužily jinému účelu. „Nechceme, abychom dopadli jako nedaleký Mrázov, kde si kupec stanici oplotil. Dráhy tam pak musely dovézt boudu pro cestující,“ řekl starosta Bezdružic Jan Soulek.
Zájem o nádraží a neudržované pozemky mají Bezdružice, Konstantinovy Lázně, Cebiv, Kokašice, Trpísty, Erpužice, pod něž patří Blahousty. „Všechny budovy kromě Trpíst prošly rekonstrukcí a jsou v dobrém stavu. Jejich vnitřky by si však vyžádaly naší péči,“ řekl Soulek. Prostory by sloužily hlavně cestujícím, někde jako turistické ubytovny a pro akce občanského sdružení Plzeňská dráha, která trať popularizuje a v Bezdružicích buduje železniční muzeum.

Rok 2010

Dne 18. února 2010,
proběhlo pracovní jednání obcí a organizací zapojených v projektu Vlídná nádraží Bezdružicka. Jednání bylo zahájeno jízdou zvláštního vlaku (M131.1487) z Pňovan do Bezdružic. Všechny zastávky na trati byly navštíveny a zhodnocen jejich technicky stav i vybavení. Starostové pak prezentovali záměry obcí se staničními budovami, pokud by se je podařilo převést bezplatně z majetku SŽDC do obecního majetku. Podle přítomných zástupců Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), byly zahájeny administrativní práce na tomto převodu, ovšem lze očekávat, že to bude trvat minimálně rok (realisticky spíše o dost déle), než se tato záležitost dostane na stůl vlády ČR. Během pracovního oběda na zámku v Bezdružicích, byl představen realizační tým projektu Vlídná nádraží a jeho plánované aktivity na nejbližší období. Byl také předložen rámcový předběžný rozpočet na plánované stavební a zahradní úpravy okolí vlakových zastávek dle rozpracovaných studií architektů. Podstatnou část financí by měl poskytnout Státní zemědělský intervenční fond, zbytek sdružené obce. Akci pořádalo AEF CZ - Souznění, ve spolupráci s Plzeňskou dráhou a o.s. Český západ – Místní partnerství.
Zastavení zvláštního vlaku v Břetislavi.
Zastavení zvláštního vlaku v Břetislavi.
Foto M. Klas, 18. února 2010
  • Zápis z jednání projektu Vlídná nádraží dne 18. února 2010: (formát PDF)
M. K., 2. března 2010
Zastavení zvláštního vlaku v Břetislavi.
Další kolo veřejného projednávání návrhů revitalizaci stanic a zastávek v úseku Pňovany - Cebiv proběhlo v Trpístech. Bylo to docela příjemné setkání a popovídání si s místními občany.
Foto M. Klas, 21. června 2010

Závěrečné projednávání návrhů projektu Vlídná nádraží - Bezdružická lokálka

XXXX
Veřejné projednávání úprav okolí nádraží Bezdružicka v hostinci Nový dvůr za pňovanským nádražím.
Foto M. Klas, 26. srpna 2010
  • Zápis z veřejného projednávání úprav v Pňovanech dne 26. srpna 2010: (formát PDF)
  • Návrhy úprav okolí zastávek na trati Pňovany - Cebiv: (formát PDF)
  • Návrhy úprav okolí zastávek na trati Cebiv - Bezdružice: zde

Zdroj: ČT 24, 13. 10. 2010

Obce u lokálky na Tachovsku nedostanou zdarma nádražní budovy
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zamítla bezúplatný převod nádražních budov na obce a města u západočeské lokální trati Pňovany - Bezdružice. Budoucnost projektu, který počítal s využitím nádraží na malé penziony, infocentra, půjčovny kol, občerstvení pro turisty a podobně, je proto nejistá. Starostové tvrdí, že na koupi budov nemají a výhodný pro ně není ani dlouhodobý pronájem.
"Rozhodnutí zhatilo naše plány. Bylo nám slibováno, že by se to mohlo povést, takže nás trochu šokovalo, že stávající legislativa bezplatný převod neumožňuje," uvedl starosta Bezdružic a šéf mikroregionu Konstantinolázeňsko Jan Soulek. Podle něj jim SŽDC nabídlo jako jinou variantu dlouhodobý pronájem. Pro radnice však není výhodný, když musejí samy do budov investovat větší peníze. "Zkusíme oslovit poslance a senátory, zda by nám nepomohli. Jestliže se SŽDC jako státní organizace chce majetku zbavit, tak by bylo rozumné pro všechny strany, aby se našla cesta a obce to získaly," doplnil.
"Podrobovali jsme to právní analýze a jako státní organizace nemůžeme majetek bezúplatně převést," řekl mluvčí SŽDC Pavel Halla. Podle něj nyní SŽDC zvažuje další varianty a analyzuje potřebnost majetku. O dalším postupu ze strany SŽDC by mohlo být jasno v listopadu.
Z tiskové zprávy:
Na podzim tohoto roku pokračovaly aktivity za zvelebení lokální železnice Pňovany – Bezdružice. Zatím co se v předchozí době aktivity dotýkaly především horní části trati kolem Konstantinových Lázní, letos na podzim došlo i na spodní část trati blízko Hracholuské přehrady. Ve spolupráci s obcemi proběhla 9. září brigáda dobrovolníků na zvelebení zastávky Blahousty a v sobotu 30. října a 20. listopadu též na vyčistění nádraží Trpísty. Během brigád byly zlikvidovány náletové dřeviny, staré nefunkční oplocení, uklizen letitý nepořádek a nánosy špíny. Nádraží se tak zase stala o něco přívětivější vstupní branou do obcí. Akce se zúčastnili jak místní železničáři, obyvatelé obcí a příznivci regionu ze sdružení Plzeňská dráha a Společnosti pro veřejnou dopravu. Při brigádě na stanici Trpísty je krátce přišel podpořit i zdejší senátor Miroslav Nenutil.
Nakládání nepořádku ze zastávky Blahousty.
Bývalá stanice Blahousty je první zastávkou vlaku od počáteční stanice Pňovany. Nachází se v těsné blízkosti rekreační oblasti Hracholuská přehrada, většina cestujících jsou majitelé nedalekých chat, případně hosté kempů v nedalekém Butově. Až do roku 1978 stanice měla kolejové rozvětvení, dnes je pouhou zastávkou. Staniční budovu, která je unikátně dochovaná téměř v původní podobě z počátku 20. století, obývá v současnosti nájemník. Do budoucna je zvažováno využití budovy zejména pro sezónní bufet, který v oblasti pro zdejší rekreanty chybí. Brigáda na zvelebení jinak neudržovaného okolí stanice proběhla dne 9. září, obec Erpužice, pod kterou stanice patří, zapůjčila na úklid jak techniku, tak i své zaměstnance. Starosta obce pan Uhlíř přislíbil pomoc i při další etapě, při které by mělo dojít k vytrhání betonových sloupků, planýrce terénu včetně vytrhání kořenového systému náletových dřevin a keřů.
Stanice Trpísty před zahájením práce. Prostor kolem historických záchodků byl zbaven křovin a plevele. Od zadní části budovy byly dovezeny desítky koleček nánosů a mechu.
Ve stanici Trpísty se dříve na ní nakládaly především zemědělské plodiny a výrobky místní cihelny. Z cihelny na nádraží dokonce vedla mezi válkami úzkorozchodná průmyslová železnice. Pokud by se zachovala do dnešních dnů, byla by jednou z velkých atrakcí regionu. V současnosti se nakládá v Trpístech dřevo, výjimečně se také jezdí na vlečku do zemědělského areálu. Nádraží slouží jak obyvatelům stejnojmenné obce, tak i nedalekých Erpužic. Význam stanice pro turistický ruch vzroste po dokončení dlouhodobé rekonstrukce unikátního barokního zámku v Trpístech. Ten je zatím přístupný pouze při výjimečných příležitostech. V rámci rozpracovaného projektu Vlídná nádraží – Bezdružická lokálka, je plánováno další zvelebení okolí stanice včetně vybudování úschovny jízdních kol ve sto let staré typové dřevostavbě, která dříve sloužila jako staniční záchodky. Při dalších etapách zvelebení stanice je plánováno ve spolupráci s obcí zajištění skeletu dřevěných záchodků a likvidace chátrajících nepotřebných hospodářských přístaveb. Děkujeme tímto starostovi obce Trpísty panu Pavlasovi za podporu a účinnou pomoc přímo při brigádách.

Evropsky zemědělsky fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Lokálka Pňovany - Bezdružice
M. Klas, webmaster: J. Šplíchal
vytvořeno: 30. 9. 2008, aktualizace 6. 6. 2011