Lokálka Pňovany - Bezdružice

Anketa o lokálce

V roce 2006 oslavila lokální železnice Pňovany - Bezdružice 105 let od otevření. Jak se na regionální železniční dopravu dívají představitelé obcí na trati, co je trápí a co by rádi na fungování železnice změnili - na to jsme se jich počátkem léta zeptali. Jejich odpovědi si můžete přečíst níže.
Otázky byly také zaslány na obecní úřady v Trpístech a Kokašicích - bohužel odpovědi jsme dosud nedostali.

Jan Soulek, starosta Obce Bezdružice

1. Jaký význam pro Vaši obec a region má železniční trať Pňovany - Bezdružice?

 • Železniční trať Pňovany - Bezdružice má pro naši obec značný význam. Zcela určitě lze konstatovat, že bez železnice bychom si život v naší obci nedovedli představit. Vlakem cestují studenti za školními povinnostmi. Mnozí občané využívají železniční spojení k dopravě za prací. Železnice nám umožňuje poměrně pohodlné a rychlé spojení s krajským městem. O víkendech a svátcích je železnice jediným veřejným dopravním prostředkem, který umožňuje našim občanům spojení se světem. Značný význam má železnice i pro rozvoj cestovního ruchu. Atraktivita regionu i železniční trati samotné přiláká každoročně tisíce turistů a v poslední době i cykloturistů. Železniční trať Pňovany - Bezdružice je neodmyslitelnou součástí života naší obce i celého regionu.

2. Postrádáte nějakou službu, kterou by mohla regionální železnice (její provozovatel) poskytovat?

 • Železnice by zcela určitě měla poskytovat ve větší míře nákladní dopravu. Současný stav, kdy nákladní doprava "funguje" pouze na trati Pňovany - Cebiv, je dle mého názoru naprosto nedostačující. Velkým přínosem pro další rozvoj regionu a zejména pak výrazně pozitivní vliv na stav silnic v regionu by mělo zajišťování nákladní dopravy až do Bezdružic. Stovky a tisíce tun nejrůznějších materiálů a nejrůznějšího zboží se dnes do regionu i z regionu dopravují kamiony. Dopravci za účelem dosažení vyšších zisků nákladní automobily přetěžují a to se samozřejmě negativně projevuje na stavu silnic.

3. Čím je podle Vás lokálka Pňovany - Bezdružice výjimečná a zajímavá?

 • Výjimečnost a zajímavost lokálky spočívá v jejím umístění do krásné krajiny protkané mnoha zajímavými turistickými trasami a cyklotrasami. Turisté při svých toulkách regionem mohou navštívit mnoho zajímavostí - např. přírodní parky Hadovka a Úterský potok; zříceniny hradů Gutštejn, Švamberk či Falkštejn; celkem čtyři naučné stezky v okolí Bezdružic a Konstantinových Lázní; jediné lázně v Plzeňském kraji - Konstantinovy Lázně; bezdružický zámek se světově unikátním skleněným betlémem.

4. Má Vaše obec nějaký konkrétní záměr pro podporu (zlepšení) služeb veřejné dopravy v obci a jejím okolí?

 • Již několikaletým záměrem naší obce je dostavba železnice z Bezdružic do Teplé. Pro mnohé utopie. Pro nás a naštěstí pro čím dál více příznivců této myšlenky možnost dalšího rozvoje regionu a propojení dvou geograficky blízkých, ale veřejnou dopravou nepropojených regionů - Bezdružicka a Tepelska.

5. Co byste popřál lokálce k jejímu jubileu?

 • Co popřát lokálce k jejímu výročí? Mnoho spokojených cestujících, nespočet bez problému naježděných kilometrů a brzké prodloužení trati až do Teplé.

Karel Týzl, starosta Obce Konstantinovy Lázně

1. Jaký význam pro Vaši obec a region má železniční trať Pňovany - Bezdružice?

 • Pro obec Konstantinovy Lázně určitě životní a to nejen z pohledu historického. V podstatě bez přerušení 105 let zajišťuje spojení Konstantinolázeňka s centrem oblasti Plzní popř. rovněž druhým směrem - Cheb. Určitě nyní, když je cestovní ruch v regionu na vzestupné úrovni, bude mít určitě opět o něco významnější místo na slunci.

2. Postrádáte nějakou službu, kterou by mohla regionální železnice (její provozovatel) poskytovat?

 • Bohužel byla významně omezena přeprava zavazadel a zásilek. (kufry, filmy pro kino). Určitě by přivítali i cyklisté možnost přepravy svých strojů. Výborný je nápad s vlakovým taxi. Bohužel ale v nejvytíženější čas - noc ze soboty na neděli - je vůz v depu. Možná by bylo atraktivní, aby v průběhu hlavní turistické sezony se historické soupravy objevovaly na trati častěji. Každý výjezd je v regionu hodně kvitován obyvateli i návštěvníky.

3. Čím je podle Vás lokálka Pňovany - Bezdružice výjimečná a zajímavá?

 • Pro každého kdo nejezdí každý den do práce a zpět je především zážitkem pro duši cestovat zajímavou krajinou s malými "nádražíčky", krásnou přírodou atd. Prostě romantický výlet do středu nezasažené přírody.

4. Má Vaše obec nějaký konkrétní záměr pro podporu (zlepšení) služeb veřejné dopravy v obci a jejím okolí?

 • Popravdě nic konkrétního neexistuje. Bohužel.

5. Co byste popřál lokálce k jejímu jubileu?

 • 105. narozeniny jsou pro dráhu teprve vstupní stanicí mezi "dospělé" a tak víme, že to nejlepší má stále ještě před sebou. Tak snad ještě více nadšenců, kteří jí dokáží stále tlačit výš a výš.

Zdeněk Kovář, starosta Obce Cebiv

1. Jaký význam pro Vaši obec a region má železniční trať Pňovany - Bezdružice?

 • Železniční trať umožňuje spojení do škol a zaměstnání (tam, kde není časově vyhovující autobusová doprava) Konstantinovy Lázně, Bezdružice, Trpísty atp.

2. Postrádáte nějakou službu, kterou by mohla regionální železnice (její provozovatel) poskytovat?

 • Častější spojení.

3. Čím je podle Vás lokálka Pňovany - Bezdružice výjimečná a zajímavá?

 • Pňovanský most nad řekou a krajina.

4. Má Vaše obec nějaký konkrétní záměr pro podporu (zlepšení) služeb veřejné dopravy v obci a jejím okolí?

 • Nemá.

5. Co byste popřál lokálce k jejímu jubileu?

 • Stálý zájem a dostatek prostředků na údržbu.

Ladislav Macák, senátor

Domnívám se, že v regionech mají lokální železnice velký význam a jsou jednoznačně vedle autobusů a automobilů nezastupitelnou součástí veřejné dopravy. Všude se nedá dojet autem nebo autobusem a jsou a budou lidé, kteří preferují cestu vlakem. Nelze zapomenout ani na skutečnost, že železniční doprava je šetrnější k životnímu prostředí a tento fakt je třeba zdůraznit především u nás na Tachovsku, kde máme krásnou přírodu s neponičenými lesy a čistou vodou. Dalším plusem pro železnici je i bezpečnost cestování.
Nevím, co bych mohl osobně pro rozvoj lokální železnice udělat. Ale pokud budu znát konkrétní problém, jsem ochoten pomoci.
A co bych lokálce z Pňovan do Bezdružic popřál k 105. výročí její existence? Aby ještě dlouho a bez problémů vozila cestující krásným krajem, aby těch, kteří se rozhodnou pro jízdu vlakem bylo stále víc, aby si z cesty odnesli krásné zážitky a na jejím konci vystoupili z lokálky spokojeni.
Sám nemám osobní vzpomínku na lokálku z Pňovan do Bezdružic, nepocházím z tohoto kraje. Nicméně jsem regionální vlakovou dopravu využíval, a to velmi rád, a na toto cestování rád vzpomínám. Vlakem jsem jezdil vždycky mnohem raději než autobusem.
Lokálka Pňovany - Bezdružice
M. Klas, webmaster: J. Šplíchal
vytvořeno: 5. 10. 2006